• Janus Visser/BDU

Uitgebreider station stapje dichterbij

CULEMBORG - De spoorzone is in Culemborg niet overal even fraai. Vooral aan de westzijde van het station is het een gebied dat wel een opknapbeurt verdient. Met de Crisis en Herstelwet in de hand buigt de informatieve gemeenteraad zich donderdag over het nieuwe bestemmingsplan Spoorzone. Daarmee luiden de raadsleden een nieuwe fase in.

door Neeltje van Triest

@Neeltjevt

Op 23 april 2010 tekenden NS, Investment IndenEng en gemeente Culemborg een intentieovereenkomst voor herontwikkeling van de Spoorzone. Daaarmee is het ontwikkelen van een nieuwe Spoorzone op papier in gang gezet. Vooral de westzijde, de zijde die aan bedrijventerrein Pavijen grenst, verdient een intensieve opknapbeurt. Maar ook de aansluiting met Lanxmeer en de stad kunnen aan de oostzijde veel toegankelijker. Vooral als de nieuwe afslag vanaf de Provinciale weg een feit is, is een nog betere ontsluiting ook meer dan gewenst.

Aan zijde van het bedrijventerrein begint de opknap met de bouw van een nieuwe Albert Heijn. Er zijn afspraken met Ahold gemaakt voor een nieuwe invulling van het huidige pand aan de Boerenstraat. Daar moet een nieuwe trekker zich gaan vestigen om ook de binnenstad levendig te houden. Het is niet de bedoeling dat de Spoorzone een vierde winkelcentrum wordt, omdat naast de Albert Heijn uiterlijk zes stationsgerelateerde winkels met een vloeroppervlakte van honderd vierkant meter per vestiging hier mogen komen.

Daarnaast hebben enkele ondernemers in de Stichting De Gelderland het plan opgepakt om panden van de voormalige meubelfabriek Gelderland te gaan herbestemmen en te gebruiken als locatie voor evenementen, ontmoeting en werkateliers. De provincie heeft voor de herbestemming van de oude locomotiefloods bijvoorbeeld al een aardige subsidie toegezegd.

De bereikbaarheid van de Spoorzone kan veel beter. Een station dat makkelijk bereikbaar voor fietsers en de voetgangers is, is het minste dat gepland staat. Minder geparkeerde auto's moeten ervoor zorgen dat de hulpdiensten in noodgevallen beter hun werk kunnen doen en de upgrade van het gebied moet het naastliggende bedrijventerrein ook een nieuwe 'look' geven.

De plannen worden donderdag 5 februari vanaf 20.00 uur door de gemeenteraad besproken in het Culemborgse stadhuis op de Markt.

Label:

Spoorzone