• Ab Donker

Uitslag tweede examenronde Lek en Linge

CULEMBORG Het wachten is voorbij voor de herkansers op openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge. De examenuitslagen van het tweede tijdvak van het centraal examen zijn bekend.

Schoolbreed mag 91% van alle leerlingen zich binnenkort eigenaar noemen van een welverdiend diploma: 802 van de 881 leerlingen haalden hun diploma. Lek en Linge is trots op de leerlingen die dankzij extra inspanningen in de tweede ronde tot zulke mooie eindresultaten zijn gekomen. ,,Deze leerlingen hebben op het laatste moment nog snoeihard gewerkt", zegt directeur-bestuurder Joost van Rijn. ,,Voor sommigen ging het niet zonder slag of stoot, dus voor deze leerlingen én hun ouders is er extra veel reden tot blijdschap."

De vmbo'ers van Lek en Linge Culemborg en vestiging de Lingeborgh scoorden ver boven het landelijk gemiddelde. De resultaten op het vwo na het tweede tijdvak (90 %) zijn vergelijkbaar met het landelijk cijfer over 2015-2016 (91 %).

Op havo is de score lager dan verwacht: 79%, waar het landelijk gemiddelde in 2015-2016 89% was. Uit een eerste analyse van deze mindere resultaten blijkt dat de gemiddelde citoscore in havo 5 (539,0) ruim onder het landelijk cijfer ligt (541 à 542). Uiteraard is dit niet de enige reden: uit onderzoek moet blijken waarom er achterblijvende resultaten op havo zijn.

Alle geslaagden nemen volgende week hun diploma in ontvangst. Tijdens deze feestelijke afsluiting van hun middelbare schoolcarrière zullen leerlingen een laatste maal toegesproken worden door de schoolleiding, mentoren en docenten. Van Rijn: ,,Lek en Linge feliciteert alle geslaagde leerlingen die nu op de drempel staan van een nieuwe fase. Het leven lacht jullie toe!"

Het slaagpercentage per niveau en vestiging na het tweede tijdvak:

Culemborg

Vwo: 90%; Havo: 79%; Vmbo-t/g: 98%; Vmbo-k: 98%; Vmbo-b: 97%

Totaal aantal geslaagde leerlingen Lek en Linge Culemborg: 88%.

Geldermalsen, vestiging de Lingeborgh

Vmbo-t/g: 94%; Vmbo-k: 99%; Vmbo-b: 100%

Totaal aantal geslaagde leerlingen vmbo de Lingeborgh, Geldermalsen: 97%.