• Olga Andropova

Uitzetting blokkeert Andropovs Kinderpardon

CULEMBORG De bekendmaking van de criteria bij de 'afsluitingsregeling Kinderpardon', maandag 11 februari, leidt tot teleurgestelde reacties. 29 januari, de dag waarop de oude Kinderpardonregeling stopte, hadden de uitgezette Andropovs nog in Nederland aanwezig moeten zijn om een beroep te mogen doen op herbeoordeling. Het oude 'Meewerkcriterium', waarbij mensen worden uitgezet zonder hun procedures in Nederland te mogen afwachten, zorgt zo voor een voldongen feit. Burgemeester Gerdo van Grootheest spreekt van een verdrietige situatie. Hoop is nog gevestigd op die nog lopende procedures.

door Simon Dijk

Van Grootheest reageert: ,,De gemeente Culemborg heeft vanaf het begin acties ondernomen inzake de situatie van de familie Andropov. Dit in lijn met een door de gemeenteraad aangenomen motie. Eerst om mogelijke uitzetting te voorkomen (onder andere door een beroep te doen op de staatssecretaris). Toen dit niet tot het gewenste resultaat leidde, hebben we ons continu op de hoogte laten stellen van de meest actuele stand van zaken bij de verantwoordelijke instanties. Zeker nadat bekend werd dat de kinderpardonregeling werd verruimd. De IND informeerde ons dat er een regeling is opgesteld en de familie Andropov niet voldoet aan de criteria en daarmee niet in aanmerking komt voor het verruimde kinderpardon.

Ik vind het een verdrietige situatie. In de eerste plaats natuurlijk voor de familie zelf. Zij hebben heel wat mee moeten maken en met de verruiming van het kinderpardon ontstond er nieuwe hoop. Maar ook vind ik het verdrietig voor alle mensen die zich in de afgelopen periode hebben ingezet voor de familie Andropov, in en buiten Culemborg."

BESCHERMING Susanna van Citters van het Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg: ,,De regeling is veranderd na kritiek van het Europees Hof van Justitie op het meewerkcriterium. Cru dat de familie nu juist van dat criterium de dupe wordt. De familie is echter nog in procedure. We hopen op een menswaardig besluit van de Raad van State, waarbij de schade door uitzetting meegewogen wordt."

Wie de familie wil helpen, kan een donatie doen voor juridische en psychische hulp op NL15RABO00373736517 Diaconie Protestantse gemeente Culemborg, o.v.v. Hulpfonds Andropov.