• foto Rias Immink

    Rias Immink

Unieke kanonsloop verlaat de stad

CULEMBORG Deze dinsdag vormde de Kasteeltuin het decor van een bijzondere gebeurtenis. Een unieke kanonsloop werd opgehaald en in bruikleen gegeven aan het Nationaal Militair Museum (NMM) te Soest. Daar kan dit voor Nederland, in deze vorm, unicum beter beschermd worden. Het College van B en W ging akkoord met bruikleen van dit erfgoedstuk, op voorwaarde dat er een natuurgetrouwe replica voor in de plaats komt. Naast onderzoek en conservering zal de NMM hiervoor zorg dragen.