• Robert van der Sanden

UPDATE: Provincie sluit zwembad De Waterlinie wegens gezondheidsrisico's

CULEMBORG Het gloednieuwe zwembad De Waterlinie in Culemborg wordt met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd gesloten vanwege ernstige risico's voor de volksgezondheid. Medewerkers van het zwembad merkten een aantal technische mankementen op en constateerden dat het water niet de juiste kwaliteit had. Op 23 februari 2016 heeft de provincie na een audit de bevindingen van de medewerkers van De Waterlinie bevestigd en het zwembad officieel voor onbepaalde tijd gesloten.

De Provincie stelt dat de Stichting al eerder op de hoogte was gesteld dat ze aan een aantal veiligheidseisen en voorschriften moest voldoen voor de opening. ,,Bij inspectie naar aanleiding van een klacht over jeuk bleek dat de gebreken dusdanig zijn dat onmiddellijke sluiting nodig om de veiligheid en de gezondheid van de bezoekers te waarborgen. Het risico voor de zwemmers is te groot." Er werden diverse gebreken geconstateerd waardoor het risico op ongelukken te groot is. Onder andere bleek dat het zwembad een bewegende bodem heeft. Hiervoor is geen ontheffing verleend. In de huidige situatie kunnen mensen bekneld raken. Ook is de kwaliteit van het zwemwater niet getest. Een belangrijk voorschrift om ervoor te zorgen dat mensen niet ziek worden van het zwemwater. De provincie ziet toe op de kwaliteit van al het zwemwater in de provincie in het belang van de volksgezondheid.

Reactie De Waterlinie

Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Zwembad De Waterlinie stellen volgens eigen zeggen alles in het werk om de problemen op zo kort mogelijke termijn op te lossen en te voldoen aan alle gestelde eisen die nodig zijn om het zwembad weer open te stellen voor verenigingen en gasten die gebruik maken van zwembad De Waterlinie. Het bad blijft gesloten totdat de toezichthouder toestemming geeft om het zwembad weer te openen.

Reactie gemeente

Een gemeentelijke woordvoerder laat weten te hebben begrepen van het zwembadbestuur ,,dat ze op dit moment met alle betrokken partijen om tafel zijn gegaan om de problemen en de oorzaken ervan zo snel mogelijk op te lossen. Het college van B en W volgt de ontwikkelingen rondom het nieuwe zwembad uiteraard nauwgezet. Natuurlijk vanuit onze verantwoordelijkheid als subsidieverstrekker. En niet in de laatste plaats vanwege onze verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid en veiligheid van onze inwoners. We zijn daarover in nauw overleg met het bestuur van het zwembad.

Het college vindt het een duidelijk besluit van de toezichthouder en rekent erop dat stichtingsbestuur in overleg met de toezichthouder snel de juiste stappen zet om het zwembad zo snel mogelijk weer te kunnen openen."

Label:

Zwembad