• Ondertekening convenant door Hilco Kant (regiodirecteur Tempo-team Uitzenden) en Rian Lukassen (regiomanager UWV). Achter de initiatiefnemers van de pilot: Veronique Doesberg (operationeel manager Tempo-Team), Stef Visser (manager UWV) en Wietske de Liefde (intercedent Tempo-Team).      

    UWV

UWV en Tempo-Team maken zich hard voor 'kwetsbare' groepen op de arbeidsmarkt

TIEL Tempo-Team en het UWV in Tiel slaan de handen ineen om 'kwetsbare groepen' een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Daartoe organiseren zij een pilot. Vrijdag werd dit officieel bekrachtigd met de ondertekening van een gezamenlijk convenant.

Hoewel de economie aan het groeien is en de kansen op de arbeidsmarkt toenemen, blijkt uit verschillende bronnen dat specifieke groepen hiervan niet meeprofiteren. In het jaarverslag van het ministerie van SZW is hierover het volgende te lezen: ,,Het herstel leidt ondertussen tot krapte op de arbeidsmarkt. Steeds meer bedrijfstakken geven aan nog maar moeizaam nieuw personeel te kunnen vinden. Dit biedt perspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan mensen die in staat en bereid zijn om (meer) te gaan werken."

Onder 'kwetsbare groepen' verstaan de samenwerkende partijen: werkzoekende vijfenvijftig plussers, langdurig werkzoekenden, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders. Het economische klimaat biedt de ruimte om ook deze groep mensen weer actief te krijgen op de arbeidsmarkt en om (hernieuwde) ervaring op te doen.

Om deze doelgroep in de regio Rivierenland een kans te bieden en tegelijkertijd te zoeken naar een effectieve aanpak, slaan Tempo-Team en UWV (samen met de partners binnen Werkzaak Rivierenland) de handen ineen. Het plan is om een relatief kleine groep klanten, 2 tot 4 per doelgroep, meer en actiever te gaan ondersteunen in hun zoektocht naar, bestendig, werk.

AANPAK UWV draagt met de partners binnen Werkzaak Rivierenland, zorg voor een goede selectie van kandidaten en samen met Tempo-Team wordt gezocht naar een passende en bestendige match. Zowel het wervings- en plaatsingsproces, als de eerste maanden na de plaatsing, zullen intensief worden gemonitord. Zo kunnen er lessen worden getrokken voor de toekomst. Op basis van de evaluatie worden vervolgafspraken gemaakt en wordt de pilot mogelijk omgezet in een definitief convenant.