• Richard Stark
  • Monica Wichgers kondigde als voorzitter van de vertrouwenscommissie en namens de raad de voordracht van Van Grootheest aan

    Brigitte Vergouwen

'Van Grootheest vernieuwend en verbindend'

CULEMBORG Na ruim een uur vergaderen heeft de raad donderdag Gerdo van Grootheest (38 jaar) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Culemborg. Raadsleden omschrijven zijn werkstijl als 'vernieuwend en verbindend'. Als naar verwachting de benoeming rond is, zal hij op 9 juni geïnstalleerd worden als burgemeester van Culemborg tijdens een hiervoor speciaal georganiseerde raadsvergadering.

door Brigitte Vergouwen

De raad volgt daarmee het advies op van de vertrouwenscommissie, die de afgelopen week een keus maakte uit negentien kandidaten. Van Grootheest is sinds 2010 wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu van de gemeente Maastricht. Hiertoe behoren onder andere ruimtelijke ordening, wonen, natuur, landschapsinrichting, monumenten, archeologie, duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn, integraal accommodatiebeleid, sport en recreatie. In de jaren voorafgaand aan zijn wethouderschap (sinds 2002) was Van Grootheest, naast zijn functie als onderzoeker en beleidsmedewerker, als raadslid actief voor de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Maastricht.

 

De raad

Monica Wichgers kondigde als voorzitter van de vertrouwenscommissie en namens de raad de voordracht van Van Grootheest aan: ,,De raad ziet in Van Grootheest de gewenste bestuurder, met enthousiasme voor het ambt, vernieuwingskracht op het gebied van participatie en lokale democratie, een duurzame focus en een grote zorgvuldigheid aangaande bestuurlijke- en organisatiegevoeligheid. Zij is ervan overtuigd dat Van Grootheest over de juiste kwaliteiten en vaardigheden beschikt om de uitdagingen waar Culemborg voor staat voortvarend tegemoet te treden."

Na afloop waren de reacties van de raadsleden dan ook enthousiast. Steven Kroeze (SP) geeft net zoals de anderen aan vertrouwen te hebben in de keuze van de vertrouwenscommissie ,,Wij hebben de kandidaat niet gezien of gesproken. Ik vertrouw op de vertrouwenscommissie. Belangrijk is dat hij zich inzet voor vernieuwen en verbinden." Maja Slagboom (D66): ,,Ik ben zeer positief. Een jonge man, ambitieus, vooruitstrevend." Oortwijn (GroenLinks): ,,Van Grootheest is een dienstbaar persoon. Hij heeft geen groot ego en krijgt dingen voor elkaar." Nicolien de Geus (CDA en lid vertrouwenscommissie): ,,Wij zijn blij met deze kandidaat. Hij staat open naar de samenleving, heeft oog voor de verschillen en ziet de kracht in de samenleving, in de mens en in de stad. Hij is jong en heeft vernieuwingskracht met een sociale antenne." Rinske van Noortwijk (D66) voegt toe: ,,Hij heeft vernieuwenskracht. Maastricht heeft net als Culemborg dat de stad in Oost en West is verdeeld. Daar door de snelweg, hier door het spoor. Hij heeft ervaring in het tot stand brengen van verbinding tussen deze twee delen."

Reactie Van Grootheest

 ,,Allereerst wil ik zeggen dat ik er enorm veel zin in heb. Heel bijzonder dat ik het vertrouwen heb gekregen van de gekozen volksvertegenwoordigers. Ik kijk er enorm naar uit om de inwoners van Culemborg te leren kennen. Ik kies voor Culemborg om drie redenen: Culemborg is een kleine stad met grootstedelijke vraagstukken. Er is werk aan de winkel en ik hou van aanpakken. Daarnaast is Culemborg een historische stad, een stad met een eigen ziel. En mijn roots liggen in Gelderland. Ik ben geboren in Ede en heb lange tijd in Lunteren gewoond. Een deel van mijn familie woont in Geldermalsen waardoor ik enkele keren in Culemborg ben geweest. "

Door de raad wordt hij verbindend en vernieuwend genoemd. Wat betekent dat voor de inwoners van Culemborg? Van Grootheest: ,,Verbindend betekent dat ik in mijn burgermeesterschap zowel dienend als leidend moet zijn. Het dienen van de inwoners van Culemborg en tegelijkertijd richting geven aan de stad in samenwerking met raad en college. Beide taken passen bij mij. Wat betreft vernieuwend heb ik mij de afgelopen 7 jaar als bestuurder in Maastricht bewezen in het aanjagen hiervan. Denk aan het verder ontwikkelen van de burgerdemocratie en -participatie. Meer invloed van de burgers. Eerst moet de minister mij nog benoemen. Zodra dit gebeurd is, ga ik de stad in om de inwoners en ondernemers van Culemborg te leren kennen. Je zult mij op veel plaatsen tegenkomen. Ik heb er enorm veel zin in."

Van Grootheest volgt waarnemend burgemeester Kees-Jan de Vet op die sinds september 2016 het ambt heeft vervuld in de gemeente Culemborg nadat Roland van Schelven met pensioen is gegaan.