• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Veel belangstelling informatieavond Kerk en Vluchteling in Culemborg

CULEMBORG Ongeveer honderd belangstellenden kwamen vorige week donderdag naar de Open Hof om een informatieavond bij te wonen over Kerk en Vluchteling. De avond was georganiseerd door de Raad van Kerken, in samenwerking met Stichting Present.

Jan van den Berge, secretaris van de Raad van Kerken, opent de avond met het lezen van een Bijbeltekst en een kort gebed. ,,We zijn hier naartoe gekomen vanuit de opdracht dat we er moeten zijn voor onze naaste."

Maartje Bugter van VluchtelingenWerk Oost Nederland start de avond met een korte presentatie over de kille cijfers: 60 miljoen mensen zijn op de vlucht; bijna 20 miljoen mensen hebben hun land verlaten; 5 miljoen van hen zijn Syriërs; 4% van de asielaanvragen komt terecht in Nederland. En wat betekent dat dan in Culemborg? De gemeente Culemborg vangt 'volgens quotum' asielzoekers op. Dit jaar werden 33 personen gehuisvest en voor een nieuwe groep begin 2016 zijn al toezeggingen gedaan. Van een noodopvang of een AZC is op dit moment nog geen sprake. De gemeente is wel in gesprek met het Centraal Orgaan Asielzoekers, maar er zijn nog geen concrete afspraken.

Vrijwilligers van VluchtelingenWerk begeleiden de huidige gezinnen. Vrijwilligster Liesbeth Helmond vertelt daarover: ,,Met een team van drie vrijwilligers begeleiden wij een Congolees gezin in Culemborg. Wij helpen het gezin rondom 'vestiging': we zijn begonnen met het inrichten van het toegewezen huis. Daarna hebben we kunnen helpen bij het regelen van veel andere zaken: een uitkering en een Digi-D aanvragen, met het gezin meegaan om kennis te maken met huisarts en tandarts, de kinderen op school aanmelden enzovoort. Bij bijna alles is een tolk nodig."

In het programma is ruimte gereserveerd voor het uitwisselen van gedachten en ideeën. Wat kunnen kerken en anderen doen om vluchtelingen in Culemborg te ondersteunen? 'We moeten voorkomen dat hier, zoals op veel andere plaatsen gebeurt, een negatieve sfeer ontstaat'. 'Kunnen we als Culemborgers geen manifest opstellen, waarin we onze stem laten horen?' zijn enkele van zulke gedachten. Er komt heel wat los. Af en toe lopen de emoties op. Iemand doet een klemmende oproep om toch vooral iets te dóen, en niet alleen te praten. Aan de reacties in het publiek is duidelijk: er heerst grote betrokkenheid bij het onderwerp.

Dat er voldoende mogelijkheden zijn om actief te zijn en vluchtelingen te ondersteunen, vertelt Jaap van de Kamp van Stichting Gave. Deze stichting helpt kerken bij het maken van contact met vluchtelingen. ,,Ga gewoon eens op bezoek", houdt hij het publiek voor. ,,Vluchtelingen vervelen zich vaak en voelen zich eenzaam." Bij VluchtelingenWerk Oost Nederland zijn vrijwilligers, bijvoorbeeld voor taallessen, van harte welkom.

Meer informatie is te vinden op www.raadvankerkenculemborg.nl. De Regiegroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken is bereikbaar via mail: kerkenvluchtelingculemborg@gmail.com