• Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam

Veel vrijwilligers maken gebruik van waarderingsaanbod

CULEMBORG Ruim veertig vrijwilligers van achttien verschillende organisaties hebben gebruik gemaakt van het waarderingsaanbod. Zij hebben de tentoonstelling 'Mijn stad, mijn schat in het Elisabeth Weeshuis Museum' bezocht.

Boven in de tentoonstellingsruimte kregen zij in groepen een uiteenzetting van Jesse Krol. Na deze uitleg haalde hij drie museumstukken onder de aandacht en vertelde wat voor verhaal er achter zat. Hierna kon men vrij de expositie bekijken.

Deze waardering voor vrijwilligers, die zich inzetten voor de Culemborgse samenleving, werd georganiseerd door VIPElkWelzijn.