Veiligheid dijken Rivierengebied in 2015 verbeterd

CULEMBORG De veiligheid van de rivierdijken is in 2015 verbeterd ten opzichte van 2014. Er zijn geen kritieke punten in de veiligheid van de rivierdijken. De risico's die er zijn, zijn beheersbaar en worden aangepakt. Dat blijkt uit de 'veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2015' van Waterschap Rivierenland.

Sinds 2013 geeft Waterschap Rivierenland jaarlijks een beeld van de risico's ten aanzien van de veiligheid van de 537 kilometer dijken langs de grote rivieren. In vergelijking met 2014 is de situatie in 2015 in meerdere opzichten verbeterd. Er voldoen opnieuw meer kilometer dijken aan de normen en meer kilometers worden op dit moment versterkt.

Veel dijkverbeteringen

Het grote aantal dijkverbeteringsprojecten dat in uitvoering is, is een extra punt van aandacht in de risico-analyse. Onlangs verbeterde dijken hebben nog niet meteen hun maximale sterkte (de grasmat moet zich nog ontwikkelen en de grond moet zich 'zetten'). Hier worden maatregelen voor getroffen.

Extra aandacht

In de rapportage worden de verschillende risico's ten aanzien van de dijken in samenhang met elkaar bekeken. Die risico's zijn onderverdeeld in vier categorieën: Dijken die (nog) niet voldoen aan de normen, risico's die het afgelopen jaar zijn geconstateerd tijdens inspectierondes over de dijken, de dijkverbeteringsprojecten die in uitvoering of in voorbereiding zijn en eventuele bijzondere veiligheidsmaatregelen. Dijktrajecten die nog niet voldoen aan de norm, krijgen bij de reguliere inspecties extra aandacht. Voor situaties met hoogwater zijn noodmaatregelen bedacht.

De rapportage wordt ter kennis gebracht van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, die toezichthouder is.