• Een ongeval eerder dit jaar op de 'ovonde'

    Fernando Bot

Culemborg heeft het gevaarlijkste kruispunt van de provincie Gelderland

CULEMBORG Het kruispunt Tunnelweg-Otto van Reesweg, in de volksmond vooral bekend als de ovonde, is het 'gevaarlijkste kruispunt van de Provincie Gelderland'. Dat blijkt uit een geautomatiseerde analyse van RTL Nieuws, dat gebruik maakt van BRON-gegevens van Rijkswaterstaat over 2016, 2017 en 2018.

door Tanja Moody

Het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) wordt jaarlijks samengesteld door Rijkswaterstaat (RWS). Hierin staan alle verkeersongevallen, die door politie en Rijkswaterstaat zijn vastgelegd. Het zijn data, die door derden worden gebruikt om inzicht te verkrijgen in de verkeersveiligheid.

Volgens de analyse zijn in Culemborg in drie jaar tijd in totaal 355 ongelukken geregistreerd, waarbij twee doden (beiden in 2017) vielen te betreuren en 31 keer moesten er slachtoffers naar het ziekenhuis. In Culemborg neemt het aantal ongevallen met materiële schade toe: respectievelijk 89, 113 en 120 ongevallen. Mogelijk zijn de aantallen groter. Want niet elk ongeluk komt in de statistieken van RWS terecht. Van een deel is niet bekend waar deze precies plaatsvonden.

BLACKSPOT Het kruispunt bij de Tunnelweg is de enige blackspot in Culemborg. Dat zijn plekken waar in drie jaar tijd minimaal tien ongelukken zijn gebeurd of waar minimaal zes ongelukken met een ziekenhuisbezoek als gevolg zijn geweest. Bij de Tunnelweg-Otto van Reesweg gaat het om achttien ongevallen in totaal. De top-5 bestaat uit: kruispunt Otto van Reesweg-Vianensestraat (zeven ongelukken), kruispunt Weidsteeg-Händellaan, kruispunt Tunnelweg en kruispunt Wethouder Schoutenweg-provinciale weg N320 (elk vier ongevallen). Bij 82% van de ongevallen zijn personenauto's betrokken.

In een reactie laat de gemeente Culemborg weten zich te herkennen in de berichtgeving van RTL Nieuws dat het verkeersplein (Tunnelweg-Otto van Reesweg) een knelpunt is. Suzanne Hardeman: ,,Inwoners geven dat ook bij ons aan. Het is een kruispunt waar veel verkeer elkaar dagelijks passeert. De kans dat er wat gebeurt, is daarom best aanwezig. Dit kruispunt heeft daarin zeker onze aandacht. Ieder ongeval op gemeentelijke wegen analyseren we overigens zelf. We kijken altijd naar wat de oorzaak is. Als blijkt dat er dingen onduidelijk zijn in de verkeersinrichting, dan ondernemen we daarop actie."

SPOOKRIJDEN Wie verder kijkt, ziet andere trends. Het verkeersplein, de benaming ovonde is verkeerstechnisch niet juist, is in september 2015 opgeleverd. In het begin leidde de nieuwe verkeerssituatie tot chaos, ergernis en spookrijden. Door extra maatregelen en een gewenningsperiode is het aantal meldingen flink afgenomen. Van de achttien meldingen komen de meeste nog uit 2016. Desondanks ervaren veel inwoners het verkeersplein als lastig en gevaarlijk.

,,Het is goed om te weten dat RTL Nieuws gebruik maakt van RWS-data. Die gaan over het aantal ongevallen binnen de gemeentegrens", vervolgt de communicatie adviseur. ,,Maar de gemeente is lang niet altijd de wegbeheerder. Dus degene die eventueel iets aan de inrichting kan doen en daarvoor verantwoordelijk is. De N320 bijvoorbeeld, daar is de Provincie Gelderland de wegbeheerder. Of de A2, dan is Rijkswaterstaat de wegbeheerder. In de RWS-database worden alle wegen meegenomen, ongeacht wie wegbeheerder is."

VERBETERING Vanaf 2018 werkt Culemborg aan een structurele verbetering van de verkeersveiligheid. Samen met de gemeenteraad wordt gewerkt aan een mobiliteitsplan. Fase 1 van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is inmiddels afgerond. Inwoners hebben via een online enquête meegeholpen aan een inventarisatie van verkeersknelpunten. Vorige maand heeft de gemeenteraad zich nog gebogen over de gewenste hoofdverbindingen per type verkeersdeelnemer. Binnenkort worden keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld dat ergens de fietser de voorkeur krijgt boven de auto en de inrichting daarop wordt aangepast.

De gemeente herkent zich niet in het beeld dat in Culemborg sprake zou zijn van een toenemend aantal ongelukken, als het naar de eigen cijfers kijkt, zegt Hardeman. Het totaal aantal ongelukken blijft stabiel en daalt gestaag in de genoemde periode: 151 in 2016, 130 in 2017 en 116 in 2018 (totaal 397). Het totaal aantal ongevallen met letselschade is 33 en in 270 (68%) gevallen was er een auto bij betrokken.

2016: totaal aantal ongevallen 151, waarvan 0 met dodelijke afloop, 8 met letselschade, 143 met alleen materiële schade. In 105 ongevallen was er sprake van een ongeval waarbij een personenauto betrokken was.

2017: totaal aantal ongevallen 130, waarvan 2 met dodelijke afloop, 13 met letselschade, 115 met alleen materiële schade. In 89 ongevallen was er sprake van een ongeval waarbij een personenauto betrokken was.

2018: totaal aantal ongevallen 116, waarvan 0 met dodelijke afloop, 12 met letselschade, 104 met alleen materiële schade. In 76 ongevallen was er sprake van een ongeval waarbij een personenauto betrokken was.