Verkeershinder A2 wegens proefsluiting coupure Diefdijk

CULEMBORG In de nacht van vrijdag 1 september op zaterdag 2 september voeren Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat een proefsluiting uit van de coupure in de Diefdijk in de A2 ter hoogte van Everdingen. Tijdens deze werkzaamheden is de A2 tussen knooppunt Everdingen en afrit Culemborg volledig afgesloten voor het verkeer in de richting van Den Bosch. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten.

Afsluitingen en omleidingsroutes

Hoofdrijbaan A2 tussen knooppunt Everdingen en afrit Culemborg (13) richting Den Bosch afgesloten van vrijdag 1 september 23.00 uur tot zaterdag 2 september 06.00 uur. Verkeer op de A2 vanaf knooppunt Oudenrijn richting Den Bosch wordt bij knooppunt Everdingen omgeleid via de A27 richting Gorinchem om bij knooppunt Gorinchem de A15 op te gaan richting Den Bosch.

Verbindingsweg vanuit knooppunt Everdingen richting Den Bosch (A27 naar A2) is afgesloten van vrijdag 1 september 21.00 uur tot zaterdag 2 september 06.00 uur. Verkeer richting Den Bosch wordt bij knooppunt Everdingen omgeleid via de A27 richting Gorinchem om bij knooppunt Gorinchem de A15 op te gaan richting Den Bosch.

Oprit Everdingen naar de A2 richting Den Bosch is afgesloten van vrijdag 1 september 23.00 uur tot zaterdag 2 september 06.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de N484 richting Leerdam en volgt bij Leerdam de N327 richting Beesd/Geldermalsen om bij oprit Geldermalsen (15) de A2 op te gaan richting Den Bosch.

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.

De Diefdijk is ten behoeve van de oefening afgesloten tussen vrijdag 1 september 23.00 uur en zaterdag 2 september 06.00 uur. Bewoners zijn hier per brief over geïnformeerd.

Tevens is een reservedatum voor de proefsluiting gepland in de nacht van 8 op 9 september 2017, voor het geval de proefsluiting van 1 op 2 september door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de pagina geplande werkzaamheden of bel met het informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.

Toelichting

Voor de veiligheid van ons land is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de coupures. Dat zijn de openingen in de dijken ten behoeve van het verkeer of ten behoeve van het uitzicht, die bij hoogwater worden dichtgezet. Het waterschap oefent regelmatig of het sluiten van die coupures goed verloopt en of alle materialen in goede staat verkeren.

De afsluiting van de Diefdijk gebeurt met drie betonnen balken die dwars over de rijbanen op elkaar worden gelegd. Op elkaar gestapeld hebben zij de hoogte van de rest van de Diefdijk. De balken zijn 30 meter lang en 1 meter hoog en voorzien van rubberen strips ten behoeve van een waterdichte afsluiting. Een balk weegt ongeveer 75 ton. Ze liggen opgeslagen op het viaduct ter plaatse over de A2, de vaste opbergplek voor deze balken. Twee telescoopkranen zorgen ervoor dat ze één voor één vanaf het viaduct worden opgestapeld tot de gewenste hoogte.