• ccarstadskantoor2.jpg
    Stadskantoor

    Janus Visser/BDU

Verordening Duurzaamheidsleningen vastgesteld

CULEMBORG De gemeente Culemborg gaat Duurzaamheidsleningen verstrekken aan woningeigenaren in Culemborg die duurzame maatregelen willen treffen maar deze niet zelf kunnen financieren. Woningeigenaren kunnen maximaal € 25.000 lenen tegen een aantrekkelijk rentetarief (1,6%). De gemeenteraad van Culemborg heeft om dat mogelijk te maken tijdens de raadsvergadering van 23 februari de Verordening Duurzaamheidsleningen vastgesteld.

Met de Duurzaamheidsleningen worden duurzame maatregelen uitgevoerd, die leiden tot energiebesparing of een toename van de opwekking van duurzame energie. Duurzaamheidsleningen bedragen maximaal €25.000,-. Met het instellen van een fonds van €500.000,- kunnen daardoor minimaal 20 leningen worden verstrekt. Duurzaamheidsleningen worden afgelost in een termijn van maximaal 15 jaar. Het budget dat wordt afgelost vloeit terug in het fonds, waaruit vervolgens opnieuw leningen kunnen worden verstrekt (revolverend). De Duurzaamheidslening is een standaardproduct van SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).

Culemborg wil op termijn klimaatneutraal worden. Om dit doel te bereiken is het belangrijk om energiebesparing en opwekking van duurzame energie te stimuleren. De bestaande woningbouw vormt hiervoor een belangrijke doelgroep. Energiebesparende maatregelen en maatregelen waarmee duurzame energie kan worden opgewekt vragen forse investeringen. Investeringen die niet altijd door de eigenaar van een woning kunnen worden opgebracht. Om eigenaren van koopwoningen maximaal te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen en vormen van duurzame opwekking te realiseren, introduceert de gemeente Culemborg de Duurzaamheidslening. Op basis van de verstrekte leningen is het eenvoudig om de prestaties in termen van vermeden CO2-uitstoot te monitoren.

Duurzaamheidsleningen kunnen naar verwachting vanaf april 2017 worden verstrekt. Nadere informatie over de (start van de) Duurzaamheidsleningen wordt binnenkort op de website van de gemeente gepubliceerd.