• THEO VAN DAM CULEMBORG

Verrassing voor Yvonne Jakobs

CULEMBORG Yvonne Jacobs zat dinsdag 24 maart voor de laatste keer de jaarvergadering voor van het oudheidkundig genootschap "Voet van Oudheusden". Zij heeft vele jaren de leiding gehad van deze oudheidkundige vereniging en vond het nu tijd dat haar taak werd overgenomen. Groot was de verrassing toen burgemeester Roland van Schelven naar voren trad haar namens de gemeente te huldigen voor haar werk voor de historie van Culemborg. ,,Helaas heb je al een koninklijke onderscheiding en bevordering zit er nog niet in, maar namens burgemeester en wethouders heb ik wel een andere bijzondere verrassing, namelijk de stadsspeld." Een stralende Jakobs nam vervolgens de bij de stadsspeld behorende oorkonde en bloemen in ontvangst.