• familie Andropov

Verwarrende druk op familie Andropov

CULEMBORG Nog geen week nadat Maksim en Dennis Andropov ruimte kregen om een aanvraag tot verblijf af te wachten, is hun situatie alweer veranderd. Hoewel toegezegd, krijgen zij hun paspoort niet terug.

Via gesprekken werd hun familie in Amersfoort, waar zij verblijven, onder druk gezet. Om opnieuw te tekenen voor een voogdijperiode of de kinderen vrijwillig te laten terugkeren. Anders dreigde onmiddellijke uitzetting door de DT&V (Dienst terugkeer en Vertrek) of uithuisplaatsing van de kinderen door het NIDOS (jeugdinstelling voor vluchtelingen). Vervolgens tekende de oom. De gesprekken vonden plaats buiten hun eigen ouders en juridisch adviseur King van de familie om. Die laatsten bezinnen zich nu over de rechtvaardigheid van de situatie.

VERWARRING Op dezelfde dag ontvangt moeder Olga een telefoontje van de Oekraïense ambassade in den Haag. ,,Kunt u onmiddellijk naar het vliegveld komen?" Zij geven aan dat de DT&V bezig is met het vertrek van de kinderen. Olga brengt de ambassade op de hoogte van de 30 dagen respijt tot 20 december en de opschorting van de uitzetting van de jongens vanwege hun verblijfsaanvraag. Ook geeft zij aan dat een dagelijks bij de kinderen betrokken gezin de voogdij wil overnemen, zodat de oom en tante weer lucht krijgen.

Op het eerste gezicht ziet het NIDOS bezwaren: zo plaats je ze in een andere cultuur. ,,Vreemd, want de kinderen zijn hier geboren en getogen", aldus Susanna van Citters die de kinderen eerder begeleidde naar instanties. Inmiddels is het NIDOS op de hoogte gesteld van de taalontwikkelingsstoornis van Maksim en de verdere achtergrond van de kinderen. Die hebben enorm te lijden, steeds opeens opgetrommeld voor gesprekken die enorm bedreigend zijn en waarvan ze niet weten wat er van ze verwacht wordt. Met zelfs het verzoek aan de minderjarigen, om zonder voogd of ouders in gesprek te gaan. Een gesprek dat uiteindelijk is afgezegd. Van Citters: ,,Ik hoop op een zorgvuldiger menswaardiger manier van werken van instanties. Het voortdurend oproepen voor gesprekken, wekelijkse meldplicht bij de politie en het bedreigen met uitzetting, haalt de zekerheid die ieder kind verdient onder hun voeten vandaan."

PETITIE Komende dinsdag - 11 december - gaan Maksim, Dennis en Nemr met BNNVARA-presentator Tim Hofman naar de Tweede Kamer. Samen speelden die kinderen een hoofdrol in de documentaire Terug Naar Je Eige Land. Ze overhandigen meer dan 250.000 handtekeningen voor een nieuw kinderpardon. Bedoeld voor de ruim 400 kinderen die al meer dan vijf jaar in Nederland wonen en hier geworteld zijn. Na het aanbieden van de petitie komt er een speciale aflevering van #BOOS online op hun You Tube kanaal.

ACHTERGOND Het gezin Andropov, van oorsprong etnische Russen, werd deze zomer na 17 jaar verblijf in uitgezet naar de Oekraïne. Zij mochten hun lopende processen niet afwachten in Culemborg. Zij bouwden een leven op in Nederland, wachtten met het aanvragen van asiel omdat naar mening van de IND hun inkomen steeds niet hoog genoeg was. Daarna wonnen zij een zaak, waarna de staatssecretaris weer in beroep ging. Andere zaken, zoals een beroep op het Kinderpardon werden verloren. Dat gebeurt met de meeste kinderen die hier een beroep op doen.

In november reisden Maksim (bijna 15) en Dennis (10 jaar), die geen inreisverbod hadden, terug naar Nederland. Dit om uit de situatie van spanning te zijn, onderwijs te volgen en op aanraden van hun psycholoog later normaal afscheid te nemen. Die maand viel ook het besluit dat hun uitzetting gerechtvaardigd was, hoewel de IND wel erkende dat er 'aanpassingsproblemen' zouden zijn. Vanwege de taalontwikkelingsstoornis van Maksim die specialistische begeleiding vraagt, deed King een aanvraag tot verblijf vanwege studieredenen. Voor Dennis vanwege zijn familieband met Maksim. Plaatselijk zet de Burgerinitiatiefgroep Kinderpardon zich in voor het gezin en voor een ruimer kinderpardon.