• Fietsersbond Culemborg

'Vianense Poort grootste fietsknelpunt'

CULEMBORG De Fietsersbond, afdeling Culemborg hield vorige week onder het motto 'Culemborg fietst!' een avond voor inwoners van Culemborg om met ideeën te komen voor een fietsagenda. Het papier over aanpassing van de infrastructuur bezweek onder de grote hoeveelheid ideeën die deelnemers op post its erop hadden geplakt en viel letterlijk op de grond. De meeste ideeën gaan over de Vianense Poort, die volgens inwoners het grootste knelpunt in Culemborg is. Verder over de Jan van Riebeeckstraat, de ovonde, het kruispunt Hockesingel en de fietsbrug langs het spoor.

 

De fietsagenda biedt handvatten voor een veiliger Culemborg voor fietsers en ander langzaam verkeer. Willijan Walhout, Fietsersbond Culemborg, legt uit: ,,Uit alle ideeën en suggesties van vanavond stellen we een fietsagenda op. We maken een top-3 die we aan wethouder Joost Reus, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, overhandigen. Ook biedt de fietsagenda aan de fracties de mogelijkheid om belangrijke aandachtspunten in hun programma voor de gemeenteverkiezingen op te nemen." De gemeente en de Fietsersbond werkten al eerder samen bij het vaststellen van de nota 'Aanpak veilig fietsen Culemborg'. Op basis van deze nota kwam Reus 8 juni met een actielijst. De focus lag daarbij op het weghalen van obstakels zoals paaltjes. Zowel de Fietsersbond als de raad vond dit te weinig ambitieus. ChristenUnie stelde een wijziging van de nota voor die ruimte biedt om de nota in de toekomst aan te passen. De raad is hiermee akkoord gegaan en heeft de nota en daarmee de actielijst geaccepteerd. Culemborg Centraal wilde daarnaast de Vianense Poort alleen toegankelijk maken voor langzaam verkeer. El Boustati, Culemborg Centraal, vroeg zich af: ,,Waarom niet als proef direct de Vianense Poort voor bepaalde tijd afsluiten?" De raad heeft besloten het lopend onderzoek naar alle spoorondergangen en de mogelijkheden hierin af te wachten om te weten wat het effect is van het afsluiten van de ene poort voor gemotoriseerd verkeer op de andere poorten.

 Op nummer één van de top-3 uit de fietsagenda staat de Vianense Poort, in combinatie met de kruising en inrichting Jan van Riebeeckstraat. Het risico van dit knelpunt neemt toe door uitbreiding van Culemborg-West. De meest aangedragen oplossing is een directe afsluiting voor gemotoriseerd verkeer en Jan van Riebeeckstaat inrichten als 30km-zone en/of hoofdfietsroute. Op twee staat het versterken van de veiligheid door betere verlichting, duidelijkere markeringen of gescheiden brede fietspaden en veiligere fietsenstallingen. Op drie meer aandacht voor de grotere voordelen van een Fietsstad boven een stad ingericht op autoverkeer voor economie, milieu, welvaart en leefklimaat. Houten is hiervan een voorbeeld. In totaal heeft de Fietsersbond meer dan 50 suggesties gekregen waar zij mee aan de slag kan. Zij wil in samenwerking met de inwoners verder gaan met het verwezenlijken van Culemborg Fietsstad door het ondersteunen van de politiek en de gemeente om ook daadwerkelijk over te gaan naar actie.