• Heel bijzonder de heer en mevrouw Stokking - een echtpaar - allebei een lintje kregen

  foto Rias Immink
 • mevrouw Stokking-Boxma

  foto Rias Immink
 • mevrouw Hanoman

  foto Rias Immink
 • mevrouw Warring - Stemerdink

  foto Rias Immink
 • de heer Khargi krijgt onder toeziend oog van zijn partner de versierselen opgespeld

  foto Rias Immink
 • de heer Stokking

  foto Rias Immink

Vijf koninklijke onderscheidingen in Culemborg

CULEMBORG Burgemeester Gerdo van Grootheest reikte op vrijdagochtend 26 april vijf koninklijke onderscheidingen uit. De dames A. Warring-Stemerdink, N. Hanoman en L. Stokking-Boxma werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau; de heren H. Stokking en R. Khargi tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester ging bij deze vijf inwoners persoonlijk op bezoek. Bijzonder is dat dit jaar een echtpaar, meneer en mevrouw Stokking, allebei een onderscheiding kregen.

Mevrouw J.T Warring - Stemerdink

Johanna Theodora Warring Stemerdink (Winterswijk 1942) is ruim 12 jaar de steun en toeverlaat van de Gandhi-soos in Culemborg. De soos is een ontmoetingsplek, huiskamer voor ouderen uit de vier flats. Mevrouw Warring is vrijwilligster die van alles doet en organiseert voor de ouderen in de flats. Daarnaast maakte ze bijna tien jaren deel uit de Bewonerscommissie van KleurrijkWonen en was ze drie jaar secretaresse van de Huurderbelangenvereniging Culemborg. Ze staat bekend als een persoon die hulp biedt aan iedereen die dat nodig heeft.

Mevrouw N. Hanoman

Niermeladebie (Rinia) Hanoman (Suriname 1957) zet zich sinds 1992 belangeloos in voor de multiculturele samenleving. Dat doet ze op veel verschillende manieren. Ze was 12 jaar steunfractielid van D66 in Geldermalsen. In die periode was ze ook 3 jaar lid van de Vrouwen Advies Commissie. Van 2004 tot 2010 verzorgde mevrouw Hanoman als bestuurslid de beleidspromotie van de Stichting Mediation Initiatief Rivierenland. Tien jaar lang was ze mentor en coördinator bij de Stichting Jong Ondernemer voor studenten die een eigen bedrijf willen starten. Ook sloot ze zich aan bij de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Dan was ze ook nog voorzitter van de werkgroep onderwijs fairtrade van de gemeente Culemborg en buurtbemiddelaar voor de gemeenten Nieuwegein, Tiel en Culemborg. Sinds 2018 is ze vrijwillig energiecoach bij Vrijstad Energie.

Mevrouw L.N. Stokking Boxma

Leentje Neeltje Stokking Boxma (Dordrecht 1956) is sinds 1981 vrijwilliger bij de Protestantse kerk in Culemborg. Binnen het jeugdwerk was haar inzet groot, maar ook bij het verhuren van de kerk voor andere doeleinden. Sinds 1998 is ze actief bij Het Roosevelthuis. Dit is een organisatie die jaarlijks een vakantieweek mogelijk maakt voor mensen die in een verpleeghuis verblijven of hulpbehoevend zijn. Vanaf 1999 is mevrouw Stokking ook nog gastvrouw en kok bij het inloophuis in Culemborg.

De heer H. Stokking

Hendrik (Henk) Stokking (Zutphen 1953) is sinds 1981 vrijwilliger bij de Protestantse kerk in Culemborg. Momenteel is hij koster. Sinds 2003 is hij bestuurslid van de Werkgroep kerk en krijgsmacht. In die rol behartigt hij de belangen van krijgsmachtpredikanten en gezinnen. Van 2004 tot 2012 was hij bestuurslid voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg. Sinds 2012 is hij actief als bestuursadviseur en voor fondsenwerving voor de stichting CHILD. Deze organisatie zet zich in voor onderwijs en medische verzorging voor kinderen met hiv in Tanzania. In 2012 was hij een half jaar contactpersoon voor CHILD bij de vrouwengroep KIWAKKUKI (vrouwen tegen aids in Noord Tanzania). Bovendien is de heer Stokking al 7 jaar vrijwilliger bij het Inloophuis in Culemborg.

De heer R. Khargi

Rajendre Khargi (Parimaribo 1955) heeft zijn bestuurlijke kwaliteiten bij veel organisaties ingezet. Heel bijzonder is dat hij sinds 2006 het onderwijs in en het onderzoek naar de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap in Nederland, Suriname en India bevordert. Met de stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh wordt de kennis en informatie hierover vergroot en verspreid. De heer Khargi was eerst secretaris en later voorzitter van deze stichting. Verder is de heer Khargi sinds 2005 bestuursvoorzitter van OneWorld. Dit is een internationaal opererende non-profit organisatie die zich richt op nieuwe media en ICT voor organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking.