• Martin Smaling
  • Martin Smaling

Vissterfte door overstort riool

CULEMBORG De hevige hoosbuien van een aantal dagen geleden hebben voor grote vissterfte gezorgd in het viswater bij sporthal Interweij. Door het grote aanbod van regenwater is de riooloverstort bij de Parklaan in werking getreden en zijn veel vissen gestorven door zuurstoftekort veroorzaakt door vuil rioolwater. Volgens Albert Jager, voorzitter van hengelsportvereniging ECHV had de vissterfte beperkt kunnen worden als de gemeente na de melding van de ECHV eerder zuurstofpompen had ingezet.

Helaas is het in werking treden van een overstort niet altijd te voorkomen. Het merendeel van de riolering in Nederland is gemengde riolering. Dit houdt in dat het afvalwater van huishoudens en het regenwater in één buis opgevangen wordt en naar de zuivering van het waterschap wordt vervoerd. Enkele malen per jaar regent het echter harder dan de riolering aan kan en om te voorkomen dat wegen en woningen blank komen te staan zijn er binnen een rioolstelsel overstorten (nooduitlaten) gemaakt die het vuile rioolwater lozen op het oppervlaktewater. Hierover zijn overigens afspraken gemaakt met het waterschap en is ook de wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.