• Martin Smaling

Vitens in gesprek over de Culemborgse watertoren

CULEMBORG - Vitens is op dit moment in gesprek met de stichting Watertoren Culemborg i.o. De inzet is het behoud van de watertoren, maar dat zal niet voor weinig zijn. ,,Vitens is een semi-publiek bedrijf dat kostendekkend werkt. Zo gauw wij zo'n toren voor bijvoorbeeld een euro van de hand doen, betalen onze klanten daarvoor. Dat is niet de bedoeling.''

Neeltje van Triest

@neeltjevt

Woordvoerder Judith Zuijderhoudt van Vitens is duidelijk in haar bewoordingen. Zij schetst dat de toekomst van de watertoren niet in verband hoeft te worden gebracht met de bouw van de nieuwe waterontharder. De vrees dat deze een nieuwe rol voor de watertoren moeilijker maakt, deelt zij niet.

,,Onze inzet is dat de watertoren behouden blijft. Daar staat de waterontharder buiten. Wij zijn nu bezig om een keuze te maken waarbij de aard van de technische installatie centraal staat, vervolgens maken we een ontwerp en vragen de vergunning aan. Daarvoor zijn we met meerdere partijen in gesprek. De gemeente, de omwonenden en de provincie. Er zijn heel veel spelers die we spreken tijdens deze inventarisatie.''

Arjen Schamhart van de Stichting Watertoren Culemborg i.o. beaamt de gesprekken. ,,Vitens zoekt een goede bestemming voor de watertoren en wij zijn met hen in gesprek daarover. Op ons verzoek schuift de gemeente geregeld aan en zoeken we naar kansen die ontstaan. We hebben in oktober een brainstormsessie gehouden en daar zijn vele goede ideeën uitgekomen. Die gaan we over een paar weken aan Vitens aanbieden. Compleet met vier toekomstbeelden die kaders geven voor de herontwikkeling.''

De voorlichter van de gemeente Culemborg gaat niet in op de gesprekken. ,,Wij zijn als gemeente niet met Vitens in gesprek. Vitens is in gesprek met een aantal bewoners. De toren heeft cultuurhistorische waarde, wij vinden het positief als de watertoren behouden zou blijven. We zien geen rol als gemeente, maar wij juichen een ontwikkeling toe.''