VOC in beroep tegen bestemmingsplan Spoorzone

DEN HAAG De Raad van State buigt zich wederom over het bestemmingsplan 'Spoorzone, Culemborg', dat de gemeenteraad van Culemborg begin 2017 heeft vastgesteld. In de drie uur durende zitting op maandag 17 juli in Den Haag kon de Verenigde Ondernemers Culemborg (VOC) haar bezwaren kenbaar maken. De uitspraak is over ongeveer 6-8 weken te verwachten.

,,Het kan beide kanten op rollen", vertelt Kees Boelhouwer, sinds november de voorzitter van de VOC, na afloop van de drie uur durende zitting. ,,De gemeente had zich goed voorbereid. Wij hebben er in ieder geval alles aan gedaan en hoeven onszelf achteraf niets te verwijten."

Ondernemer Giel Smits, misschien wel hét gezicht van de partijen die bezwaar maken tegen het bestemmingsplan, toonde zich na afloop tevreden: ,,Ik kijk er met een goed gevoel op terug."

Het bestemmingsplan 'Spoorzone, Culemborg' maakt de ontwikkeling van het stationsgebied mogelijk. Zo komt aan de westzijde een plein met daaromheen twee nieuwe gebouwen met in totaal 22.000 m² aan grootschalige detailhandel, stationsgerelateerde detailhandel, bedrijven, voorzieningen, horeca en een nieuwe supermarkt van Albert Heijn. Ook maakt het bestemmingsplan de herontwikkeling mogelijk van de voormalige meubelfabriek Gelderland, onder meer voor horeca.

Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich buigt over een bestemmingsplan voor de spoorzone Culemborg. Een eerder bestemmingsplan werd in februari 2016 vernietigd. Die uitspraak met zaaknummer 201506246/1 staat op de website. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan daarna aangepast en in januari 2017 opnieuw vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan komt de Verenigde Ondernemers Culemborg in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij verzet zich tegen de verplaatsing en uitbreiding van Albert Heijn van het centrum naar het stationsgebied. Volgens de vereniging leidt het bestemmingsplan tot een nieuw winkelcentrum in Culemborg, dat onaanvaardbare ruimtelijke gevolgen zal hebben voor het centrum en de wijkwinkelcentra. Zaaknummer 201702808/1.