• Martin Smaling

Volgende stap in ontwikkeling islamitisch centrum Taqwa

CULEMBORG Vereniging Taqwa Culemborg heeft in 2016 bij de verkoop van het oude zwembad 'de Meer' het best passende voorstel gedaan en daarmee het gebouw en bijbehorende grond van de gemeente gekocht. Nog voor het gebouw ontwikkeld kon worden, is het door een brand vernietigd.

Daarop heeft de vereniging een nieuw plan ontwikkeld voor die plek. Met de ontwikkeling van het gebouw wil Taqwa haar gemeenschap een basis geven voor gebed, ontmoeting en ontwikkeling. Zij wil ook de maatschappelijke betrokkenheid en integratie van moslims in Culemborg en omgeving bevorderen.

Om dit plan te kunnen ontwikkelen moet de stedenbouwkundige invulling van de locatie worden getoetst en wordt er een bestemmingsplanprocedure gevolgd. In de voorovereenkomst die op 17 juli 2019 is ondertekend, maken Taqwa en de gemeente Culemborg afspraken over wie wat doet tijdens het proces en over de bijdrage van Taqwa aan de kosten voor de inzet van gemeente. De volgende stap is het sluiten van een anterieure overeenkomst, waarin ook de te doorlopen bestemmingsplanprocedure en de planning worden vastgesteld.

Als deze overeenkomst is vastgesteld, is ook duidelijk hoe de inspraak en informatievoorziening worden georganiseerd. Op dat moment worden tevens de plannen van het gebouw gepresenteerd.