• Het vertrek van de familie voltrok zich voor de verwachte 06.00. Wakers wachten tevergeefs.

    Klaas Eikelboom

Volop Culemborgse steun gezin Andropov

CULEMBORG De uitzetting naar Oekraïne van het Culemborgse gezin Andropov met hun drie kinderen, heeft vele inwoners, scholen, kerken en politiek in beweging gezet. Het gezin mocht een beroep op een verblijf, wat op 16 juli dient, niet in Nederland afwachten.

door Simon Dijk

Schoolleidster en contactpersoon Marion Smits van basisschool de Blink: ,,De gevolgen van wat er toen gebeurd is, zijn voor de familie elke dag te merken, zo laat moeder Olga mij weten. Via instanties hebben zij nu een kamer weten te regelen, maar ze zijn nog op zoek naar een ander onderdak. Vanuit Nederland hebben we een klein bedrag overgemaakt voor de eerste levensbehoeftes, want de familie kan nog niet bij haar geld." Deze donderdag wordt in de Culemborgse gemeenteraad als steun een motie ingediend om Kinderpardon-gemeente te worden.

TRAUMATISCH Dat het hele gebeuren een enorme impact heeft op het gezin en vooral de kinderen, is inmiddels al heel duidelijk. Smits: ,,Een psycholoog heeft de kinderen daar onderzocht en constateerde een posttraumatisch stresssyndroom. Grote zorg is dan ook het welbevinden van de kinderen, wiens hart in Culemborg ligt. Gelukkig is er in Culemborg enorme bereidheid om de familie te ondersteunen. Zo staat bij Brownies&Downies een pot, waarin je een financiële bijdrage kunt doen. Wat we nu doen, is praktische hulp en aandacht geven aan het gezin, maar ook breder kijken. Daarom hebben we de website Uitgezet.nl opgezet, waar je ook kunt doneren. Samen met Defence voor Children, De Pop Up kerk en de organisatie De Goede Zaak zullen we hier de aandacht verbreden naar ook andere kinderen."

MOTIE KINDERPARDON In de raadsvergadering van deze donderdag 12 juli zal de volgende motie worden ingediend. Eerdere acties en bezwaren van scholen, kerken en politiek, konden niet voorkomen dat het gezin Andropov werd uitgezet. Ook dit gezin deed een beroep op het Kinderpardon, een beroep waarvan zij de uitslag niet in Nederland mochten afwachten. Alle partijen, behalve de VVD, dienen nu deze motie in om een oplossing voor dit gezin en nog 400 andere kinderen in onzekerheid te bewerkstelligen.

,,De raad verzoekt het college om ervoor te zorgen dat Culemborg zich aansluit bij de andere Kinderpardon-gemeenten; en bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en het belang van de kinderen centraal te stellen."

Volgens het Kinderpardon zijn kinderen 'geworteld' als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat voor hen een verblijfsvergunning is aangevraagd. Het Kinderpardon wordt op dit moment zó strikt uitgevoerd dat inmiddels ca 95% van de aanvragen wordt afgewezen. Bij de meeste van deze aanvragen wordt 'tegengeworpen' dat betreffende kinderen en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek (het zogeheten meewerkcriterium). Hierdoor dreigt momenteel voor ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen uitzetting naar een voor hen vreemd land waarvan ze vaak de taal niet eens spreken.