• Geslaagden First Certificate of English op plein tweetalig havo Lek en Linge.

    Lek & Linge

Volop kansen met Engels als tweede taal

CULEMBORG Openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge in Culemborg heeft 26 leerlingen uit havo 4 in het zonnetje gezet na het behalen van hun 'First Certificate of English'. Ze hebben bewezen heel vaardig te zijn in de Engelse taal.

Het FCE is een Cambridge-opleiding. De leerlingen zijn daar al in de brugklas mee begonnen. ,,In drie jaar hebben ze een niveau van Engels bereikt dat hoger is dan wat leerlingen behalen die standaard havo 5 hebben afgerond", vertelt Judith Mulder, coördinator tweetalig havo. ,,Ze zijn verder in spreekvaardigheid en kennis van internationalisering." Alle leerlingen gaan door met tweetalig onderwijs en vormen de eerste lichting van de tweetalige havo-bovenbouw. Over twee jaar, wanneer ze deze opleiding afronden, kunnen ze een tweede certificaat in Engels halen, het 'International Baccalaureate' of IB. Mulder: ,,Daarmee zijn ze nog meer toegerust op de toekomst. Het IB opent deuren voor vervolgstudies, levert vrijstellingen op en vergroot de kans op internationale stages." Lek en Linge biedt schoolbreed tweetalig onderwijs aan, van vmbo-t tot gymnasium.