Voorlichting over Kansen op het KWC

CULEMBORG Leren gaat beter en makkelijker als je voor een deel ook zelf kunt kiezen wat je wilt leren. ,,Kansen om verder te gaan in het leren en uitdagingen op te pakken vormen de kern van de visie op onderwijs op het KWC." Dit zegt één van onderbouwteamleiders: Jozette Verheijen.

,,Voor de brugklassers in de vernieuwde Kansklassen van het KWC komt het einde van de eerste periode in zicht. Periode A is een periode van wennen aan elkaar, aan de school, aan huiswerk enzovoort. Het nieuwe leven op het KWC wordt gewoon, de school is bekend terrein en de klas is een team geworden. Een mooie tijd."

Nu is de school niet alleen bekend voor leerlingen, de leerlingen zijn ook bekend voor alle docenten van wie ze les krijgen. Docenten van de Kansklassen bepalen daarom deze week het niveau van de leerlingen waarop ze voor dat vak in periode B aan de slag gaan. Het schooljaar bestaat in totaal uit vier periodes. Leerlingen kunnen ieder vak op een hoger niveau volgen, als dat bij hun ontwikkeling past en dat gebeurt ook. Zo zijn er leerlingen in de kansklas Hv (havo-vwo) die de komende periode in hun eigen havo-klas het vak Frans op vwo-niveau zullen volgen. En andere leerlingen in de kansklas Th (theoretische leerweg-havo), die wiskunde in hun tl-klas op havo-niveau gaan aanpakken.

Deze uitdagende manier van omgaan met de capaciteiten van kinderen werkt zowel voor leerlingen als voor docenten enorm motiverend.

Aandacht voor uitdagend onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Op het KWC is tweetalig onderwijs voor vwo en vmbo, je kunt leren over ondernemen in het Entreprenasium en voor alle leerlingen is het KWC Elos-school. Als wereldburgers van de toekomst brengen KWC'ers de wereld nu al in beweging. Internationale samenwerking is een onderwerp in alle lessen. En extra sport mogelijk op alle afdelingen.

Voor leerlingen in groep 8 op de basisschool breekt nu een periode aan van nadenken over het voorgezet onderwijs, sfeer proeven en uiteindelijk een keuze maken. Gelukkig wordt er heel veel georganiseerd om het maken van die keuze verantwoord te doen. Op 17 november wordt voor alle geïnteresseerde ouders van leerlingen in groep 8 een voorlichtingsavond georganiseerd op het KWC. Aanmelden: www.kwc-culemborg.nl/Groep_8/Infoavond_ouders_groep_8