• Culemborgse gemeenteraad

    Neeltje van Triest

Voortbestaan Ondernemersfonds in de gemeenteraad

CULEMBORG Donderdagavond buigt de gemeenteraad zich over het voorstel om het Ondernemersfonds voorlopig voor drie jaar te blijven ondersteunen. Iedere ondernemer betaalt 62,50 euro per ton WOZ-waarde voor niet-woningen. Het Ondernemersfonds ontvangt jaarlijks subsidie vanuit deze inkomstenbron.

door Neeltje van Triest

@neeltjevt

Het Ondernemersfonds is een organisatie die aan veel activiteiten in de stad financiële ondersteuning biedt. De Sinterklaasintocht, het Rode Loperfestijn, de Kerstmarkt bij Bolderburen, Vrijstadmarkt, maar ook bij de aanschaf van kerstverlichting en de veiligheidsmaatregelen op Pavijen bijvoorbeeld. Het doel is de identiteit van de stad te versterken en het imago van Culemborg te verbeteren.

Het bureau Hordijk & Hordijk heeft het functioneren van het Ondernemersfonds onderzocht en daar conclusies uit getrokken. De werkwijze wordt als positief ervaren, maar leidt niet tot enorm enthousiasme of grote woede. Het fonds is niet zo bekend en daarom waarschijnlijk ook minder bemind. De financiën zijn op orde en ieder jaar komen meer aanvragen voor financiële ondersteuning van activiteiten binnen. En er is geen alternatief voorhanden als het fonds zou stoppen.

In het raadsvoorstel staat dat het fonds onder andere een bijdrage levert aan het verbeteren van het ondernemersklimaat. Ondernemers worden uitgedaagd zich te organiseren, samen te werken en uiteindelijk te komen met concrete plannen. Omdat een individu geen aanvraag in kan dienen, versterkt dit model de samenwerking. De plannen die door de ondernemers zelf worden bedacht, beoordeeld en gefinancierd, zijn volgens het raadsvoorstel een stimulans voor de lokale economie.

Bij goedkeuring komt er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst waarin over drie jaar nogmaals kritisch door de raadsleden wordt gekeken naar het functioneren van het fonds.