• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Vrijstad Energie aan de slag met Wind

CULEMBORG Binnen een week nadat de Windvisie door de gemeenteraad werd aangenomen, organiseerde Coöperatie Vrijstad Energie een informatieavond over dit onderwerp. Ruim 45 Culemborgers waren op de aankondiging afgekomen.

Voor de pauze was er ruim gelegenheid om met wethouder Joost Reus te debatteren over nut en noodzaak van windmolens in Culemborg. Omwonenden van het Lage Veld waren met name bezorgd over deze ontwikkeling en zien hun vrije uitzicht verdwijnen. Reus lichtte toe dat extra windmolens noodzakelijk zijn om Culemborg energieneutraal te maken.

Na de pauze was Arjen Schamhart van Vrijstad Energie aan het woord. Hij legde uit hoe het proces van windontwikkeling er uit komt te zien en dat bewoners daarin kunnen participeren, door Betuwestroom af te nemen, door financiële deelname en door mee te denken over de landschappelijke inpassing. ,,De eerste stap is nu een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie op Bedrijventerrein Pavijen. Vrijstad Energie zal dat onderzoek samen met Eneco gaan uitvoeren", volgens Arjen Schamhart. Met dat onderzoek is dan de fase van "Verkenning" afgerond, en kan de Planfase beginnen. De Planfase gaat zeker twee jaar duren. Iedereen kan daarin participeren. Opbrengsten eerlijk verdelen, landschappelijke inpassing en maatwerkoplossingen voor omwonenden worden dan verder uitgedacht. Schamhart: ,,Vrijstad Energie wil nadrukkelijk dat zoveel mogelijk lusten ten goede komen aan het gebied en binnen de gemeente blijven. Zo is er niet alleen een grondvergoeding voor de eigenaar met een windmolen die zelf ver weg woont, maar ook een fors deel voor pachters/eigenaren in het gebied en de omwonenden."

Iedereen die betrokken wil zijn bij het vervolg van de windontwikkeling kan een mail sturen naar info@vrijstadenergie.nl.

Op de foto: Een volle zaal geïnteresseerden debatteert vol energie met wethouder Joost Reus over de Windvisie.