• De nieuwe gemeenteraad bij de start van de raadsperiode

    Kees de Winter

VVD loopt weg uit besprekingen raadsakkoord

CULEMBORG Een door alle negen fracties gedragen raadsakkoord staat op losse schroeven. Tijdens de openbare vervolgbijeenkomst op maandag 14 mei vertrok de volledige VVD fractie voor overleg met de achterban. De VVD accepteert het niet dat GroenLinks het voortouw gaat nemen bij de coalitievorming, zoals geadviseerd door formateur Jan Greeven. Voor de VVD, die zegt bestuurlijke vernieuwing na te streven, staat dit gelijk aan 'oude stijl' coalitievorming.

door Tanja Moody

Na de terugkoppeling van de formateur werden vorige week de eerste pijnpunten zichtbaar, die aanleiding waren voor een tussentijds overleg op zaterdag over de 'spelregels'. ,,Een heftig overleg", rapporteert Thijs Heemskerk. ,,Maar ook wel goed, want er is meer ter sprake gekomen. We hebben goede gesprekken gevoerd over de ingewikkeldheden en de mogelijkheden van het formatieproces. Alle fracties willen wel een raadsakkoord, alleen is er verschil van mening over de samenstelling van het college en het proces ernaartoe. Er zijn meerdere partijen met verschillende ideeën en er zijn compromisvoorstellen geopperd. Nergens is consensus over en we zijn het nergens unaniem eens met elkaar."

Uit de reacties van maandag ziet procesbegeleider Marije van den Berg een krappe meerderheid ontstaan die GroenLinks het formatieproces laat trekken. Een aantal fracties wil het onderwerp parkeren en snel door naar de inhoud en daarna bekijken of ze eruit komen met de spelregels. Een kleine minderheid oppert 'kiezen of delen', ofwel een raadsakkoord óf lopen langs de gebaande paden van coalitievorming.

GL-fractievoorzitter Tim de Kroon geeft aan niet blij uit dat overleg te zijn vertrokken, hoewel er goed met elkaar is gesproken. Hij benadrukt dat GroenLinks een groot voorstander is van een breed gedragen sociaal en duurzaam raadsakkoord, maar ziet de voortgang belemmerd door de 'verdeling van de poppetjes in het college'. Hij wil snel door naar de inhoudelijke thema's. ,,Samenwerking staat bij ons voorop. Liefst met alle fracties, anders met minder en doet de rest niet mee. Dat vinden we beter dan coalitievorming met bijvoorbeeld drie partijen. Laten we in Culemborg iets nieuws doen en deze kans pakken!"

Bij de VVD slaat na het 'nieuwe voorstel van GroenLinks' de vlam in de pan. ,,De VVD ging zaterdag nog wel opgewekt naar huis toe'', zegt fractievoorzitter Han Braam. ,,Wij streven naar bestuurlijke vernieuwing, zoals een raadsakkoord, vanuit samenwerking en niet vanuit machtspolitiek denken. Wij hadden aan het begin een ander idee van een raadsakkoord en willen eerst onze achterban raadplegen."

Voordat de voltallige VVD daarop de zaal verliet, scherpte Kees de Raad de ontstane impasse nog eens sterker aan: ,,Als er niets verandert in de standpunten van de raad met betrekking tot de verdeling van de wethouders, dan zie je ons niet meer terug."