• Wethouder Joost Reus

    Gemeente Culemborg

Warmtekeuze Voorkoop van start

Wat betekent afscheid nemen van aardgas voor bewoners van Voorkoop?

CULEMBORG In 2050 verdwijnt fossiele energie uit Nederland. Dus ook het aardgas. Het is belangrijk om nu al te bedenken of we andere duurzame energiebronnen, zoals zon of aardwarmte, kunnen gebruiken. Om ook in de toekomst huizen te kunnen verwarmen. Op 7 maart vindt daarom in Wijkcentrum de Salaamander de aftrap plaats van Warmtekeuze Voorkoop.

Verspreid over negen bijeenkomsten onderzoeken bewoners van deze wijk wat stoppen met aardgas voor hun huishoudens zou betekenen. Ook verkennen bewoners welke alternatieven er zijn. Samen met Woningcorporatie KleurrijkWonen, netbeheerder Liander, energiecoöperatie Vrijstad Energie en de gemeente Culemborg gaan zij aan de slag.

WARMTEKEUZE CULEMBORG In 2015 tekende Nederland het internationale klimaatakkoord van Parijs. Nederland maakte de afspraak om de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk terug te dringen. Ook besloot de Rijksoverheid om op termijn te stoppen met aardgaswinning in Groningen. Stoppen met aardgas betekent nogal wat. Want de meeste huizen en bedrijven zijn met aardgas verwarmd. Wethouder Joost Reus: ,,We koken op aardgas. En ook ons douchewater en het water in de keuken verwarmen we met aardgas. Stoppen met aardgas is dus een ingrijpende verandering." Eentje waar iedereen mee te maken krijgt.

Joost Reus: ,,Het betekent wat voor de eigen woning. Voor toekomstige woonwensen. En het betekent ook dat er misschien aanpassingen op het collectieve net in de wijk nodig zijn." Het is belangrijk om invloed te kunnen en mogen uitoefenen op de warmtebron. Om buurtbewoners in staat te stellen om zelf een keuze te maken is er het Project Warmtekeuze Culemborg. Reus: ,,In een aantal wijken gaan we aan de slag. Vanaf deze week in Voorkoop. We hopen dat veel bewoners actief met ons mee willen denken!"


BIJEENKOMSTEN Om ervoor te zorgen dat de 1500 huishoudens van de wijk Voorkoop allemaal de kans krijgen om mee te denken, is de wijk verdeeld in negen buurten. Per buurt ontvangen bewoners huis-aan-huis een uitnodiging voor één van de negen bijeenkomsten. Bewoners van de wijk Voorkoop kunnen Warmtekeuze Voorkoop van begin tot eind volgen via www.energiesamenvoorkoop.nl.