• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Wat kan Culemborg doen om financiën op orde te brengen?

CULEMBORG Eerst de financiële huishouding op orde brengen en dán pas weer kijken naar de ambities in het raadsprogramma. Die dringende boodschap kreeg de raad van het college mee tijdens de beeldvormende avond over financiën maandagavond 11 maart.

door Tanja Moody

Het financiële perspectief valt tegen. Werd vorig jaar in het raadsprogramma nog gesproken over ambities, zal een deel ervan voorlopig naar de ijskast moeten. Vorige week is de raad geïnformeerd over een overschrijding van liefst €2,9 miljoen op de budgetten van jeugdzorg en Wmo. Eerder is een structureel tekort van €150.000 geconstateerd in de exploitatie van het zwembad en de mei-circulaire was al zorgelijk. Deze gaten moeten worden gedicht in de financiële rapportages voor de zomer (kadernota en voorjaarsnota). Het doel van de bijeenkomst was om 'de richting' op te halen over hoe door het college de financiële tegenvallers op te vangen. Culemborg heeft momenteel een 'matig financiële positie' en staat nog op een lichte vorm van toezicht door de Provincie Gelderland, volgens wethouder Collin Stolwijk.

In groepen werd gediscussieerd rondom een negental financiële stellingen. Daaruit blijkt dat de raad open staat om de bestemmingsreserve, waar nog geen claim op staat opnieuw te bestemmen. Ook wil de raad geen risico nemen (bij toekomstige tegenvallers) door de bestemmingsreserve precario niet op te heffen. Verder vindt iedereen dat de ambities uit het raadsprogramma bijgesteld moeten worden. Er is daarnaast weinig animo om de kosten voor de burgers (ozb) te verhogen. In het tweede deel van de sessie is gekeken naar alle punten in het raadsprogramma. Welke wettelijke taken kunnen wellicht minder volledig worden uitgevoerd en zijn er wensen vanuit het raadsprogramma die (voorlopig) geschrapt of uitgesteld kunnen worden? De raad neemt pas in mei/juni een besluit.