• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Wat te doen met terreinen op Voorkoop

CULEMBORG In mei 2016 is de openbare basisschool De Kaardebol afgebroken en sindsdien ligt het terrein braak. Enkel onkruid groeit er nog en het maakt een wat verpauperde indruk. Ook het terrein van de voormalige Vrijstadhal ligt al zo'n 10 jaar braak en schuin daartegenover is de Prins Willem Alexanderschool afgebroken, nóg een braakliggend terrein. Met het verdwijnen van deze maatschappelijke instellingen is het ook erg stil geworden in dit deel van wijk de Voorkoop.

Toen de gemeente haar burgers opriep om met voorstellen te komen om Culemborgers gezonder en meer in beweging te krijgen was dit voor Yvonne Brouwers, inwoonster van deze wijk, dé gelegenheid om deze leegstand aan de orde te stellen. Volgens haar zouden deze terreinen zonder al te veel moeite en kosten omgebouwd kunnen worden tot beweeg- en ontmoetingsruimten. Op de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente sloten Katja Dupont en Jolijn Hoek-van de Giessen zich aan bij haar initiatief en vormden een eerste werkgroepje. Later sloot ook Elk Welzijn zich aan evenals mede bewoner Sjoerd Tigchelaar en  Prezzent met zijn bewoners aan het terrein van de Vrijstadhal.

BREED DRAAGVLAK Bij de gemeente werd geïnformeerd naar eventuele bestemmingsplannen (die zijn er nog niet) wat de financiële mogelijkheden zijn (die zijn er wel) en hoe er optimaal gebruik van de terreinen kan worden gemaakt. Besloten werd dat er een zo breed mogelijk draagvlak voor de te ontwikkelen plannen moest komen. 

Alle omwonenden en betrokken instanties werden daarom uitgenodigd om 28 oktober te komen naar het terrein bij de Vrijstadhal om gezamenlijk met voorstellen en ideeën te komen. Zeker zo'n vijftig omwonenden gaven gehoor aan deze oproep en er werd volop gediscussieerd over mogelijke invulling van de terreinen. Er werden enquêteformulieren uitgereikt om de ideeën te inventariseren en waarop men ook kon aangeven mee te willen werken aan verdere uitwerking van de plannen. Ideeën die werden geopperd varieerden van een midgetgolfbaan, een beweegcircuit voor ouderen tot moestuintjes en pluktuinen.

HANJONGEREN Verschillende bewoners zijn ongerust dat het ontwikkelen van faciliteiten op deze terreinen hangjongeren aan zal trekken. Gelukkig waren ook de wijkmanager, jongerenwerker van Elk Welzijn en de wijkpolitie aanwezig en konden dergelijke zorgen  direct bij hen aangekaart worden.

Maar de algehele stemming was er toch een van " goed dat er initiatief wordt genomen en hopelijk wordt het weer een aantrekkelijke omgeving voor bewoners"!

De enquêteformulieren worden geïnventariseerd en zodra hier meer over bekend is komen de initiatiefnemers er op terug om dit te melden.