• Ab Donker

Waterschap houdt waterkwaliteit goed in de gaten

CULEMBORG Ondanks de verwachte omslag naar koeler en wisselvalliger weer in Nederland, houden de effecten van de droogte nog enige tijd aan. Waterschap Rivierenland verdeelt het water zo goed mogelijk in het rivierengebied. Ook houden ze kades en waterkwaliteit in het gebied nauwlettend in de gaten. Waar nodig nemen ze maatregelen.
 

Op meerdere locaties heeft het waterschap vervangende bemaling geplaatst. Dit is nodig omdat de bestaande bemaling door de lage rivierwaterstand niet meer voldoende water op kan pompen. Vervangende pompen zijn geplaatst bij de Pannerling bij Doornenburg en Papendrecht. Voor beregening van gewassen met oppervlaktewater geldt sinds 25 juli een verbod; dagelijks tussen 09.00 en 18.00 uur.

Het verbod geldt niet voor de Noordwaard. Ook roept het waterschap grondeigenaren op om nu al watergangen te maaien. Zo krijgt water meer de ruimte om door te stromen naar drogere gebieden. Door al deze maatregelen worden de waterpeilen zo goed mogelijk gehandhaafd.

Op basis van voorspelde neerslag zetten ze, als het nodig is, preventief bepaalde inlaatpunten tijdelijk dicht.

In sommige delen van kades zitten scheuren door de droogte. Deze zijn echter niet gevaarlijk. Op 9 augustus voert het waterschap een nieuwe inspectieronde uit.

Door de warmte komt er in het beheergebied op een aantal plekken blauwalg of botulisme voor. Vooralsnog is dit niet meer dan in andere jaren.