Waterschapspartij start aanloop verkiezing Waterschapsbestuur

Waterschapspartij Lokaal Regionaal Rivierenland start de aanloop naar de verkiezing voor het Waterschapsbestuur. In maart 2015 vinden de Waterschapsverkiezingen plaats waaraan ook politieke partijen deel kunnen nemen. Lokaal Rivierenland doet ook nu weer mee. Met succes heeft Lokaal Rivierenland aan vorige verkiezingen deelgenomen: drie leden van Lokaal Rivierenland zijn gekozen in het algemeen bestuur. De partij heeft een specifieke visie op de invulling van de taken van het Waterschap: ,,In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de belangen van de inwoners van Rivierenland beter behartigd moeten worden. Het waterschap moet de Kerntaken uitvoeren. Zorgen dat de dijken op hun taak berekend zijn en belanghebbenden die meer willen mee laten betalen. Geen contracten afsluiten met derden (o.a. provincies) niet behorende tot de kerntaken en overleggen met gemeenten om te komen tot overdracht van het wegbeheer van WSRL naar gemeenten. Ook geen investeringen doen zoals nu besloten is waarvan niet van duidelijk is dat het bijdraagt tot veiliger wonen. De kosten worden zo niet onnodig verhoogd. Lokaal Rivierenland start de verkiezing dan ook met de leus Het roer moet om!"Lokaal Rivierenland beslaat het totale gebied van Waterschap Rivierenland dat loopt vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk tussen de grote rivieren.