• Esther Coumans

Waterschapsverkiezingen 2019: elf kandidaten uit Culemborg

CULEMBORG Op 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Inwoners van Culemborg kunnen dan hun stem uitbrengen voor het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Het algemeen bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Ook al is er nooit veel interesse bij kiezers, de belangstelling om te besturen is groot. Van alle 195 kandidaten van negen partijen wonen er elf in Culemborg.

door Tanja Moody

Waterschap Rivierenland is onlangs door het vakblad Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot 'Best bestuurde decentrale overheid in 2018'. Het vakblad roemt de innovatieve wijze waarop dijkversterkingen worden aangepakt en de manier waarop projecten samen met inwoners, bedrijven en organisaties tot stand komen.

Het algemeen bestuur heeft dertig leden, waarvan acht 'vaste' plaatsen voor boeren (4), bedrijven (3) en natuurorganisaties (1). De andere 22 plekken zijn verkiesbaar. Dat het waterschap zorgt voor sterke dijken, schoon oppervlaktewater, een goed waterpeil en zuivering van rioolwater, daarover is iedereen het eens met elkaar. Waar stemt de kiezer dan eigenlijk voor? De stemwijzer biedt beginnend inzicht in stand- en discussiepunten.

Zo willen enkele partijen af van de vaste zetels. Het waterpeil is regelmatig een discussiepunt. En als er schoon water is, wie krijgt dat het eerst? Moet het waterschap meebetalen aan waterbergingen? Veel speerpunten draaien om de belangen tussen de diverse landbouwbedrijven, de natuur en recreatie op en rond de dijken en het water. Daarnaast spelen energiewinning, cultureel erfgoed en financiën een grote rol.

Marc Laeven uit Culemborg staat op een verkiesbare plaats en derde op de lijst van Water Natuurlijk. Hij was al eerder bestuurs- en burgerlid. ,,Boeren en bedrijven hebben relatief veel macht door de vaste zetels. Ik laat daarom graag een tegengeluid horen. Mijn accent ligt op een hoger waterpeil. Verder hebben we de ambitie om al in 2025 energieneutraal te zijn. Daarvoor zetten we in op energiefabrieken. We halen energie uit de zuivering, via zonne-energie of via windparken. Natuurlijk willen we dat er meer voor natuur wordt gedaan." Ook Rudi Oortwijn (Water Natuurlijk) wil meer aandacht voor energieopwekking. Wat Lysanne Jackson (PvdD) betreft, wordt het allemaal wat duurzamer en groener. ,,We zijn de enige partij die voor diervriendelijk beleid gaat." Besturen moet je vooral leuk vinden om te doen, zegt Marc Laeven. ,,Vanwege de onderwerpen, het politieke spel en de omgang met mensen die je in je eigen omgeving niet zo snel zou tegenkomen. Dat kan heel verrijkend zijn!"

Kandidaten uit Culemborg: Gert-Jan Koolen (CDA), Anne Marie Brand (AWPenLRR), Marc Laeven, Rudi Oortwijn en Hans Ende (Water Natuurlijk), Sem Krepel en Jean Eigeman (PvdA), Martin Smit (VVD), Lysanne Jackson en Silver Sypitzki (PvdD), Rob Tunru (50Plus), geen Culemborgse kandidaten SGP en CU.