• Museumdirecteur Nicole Spaans vindt het belangrijk dat het weeshuismuseum ook stilstaat bij de wezen en halfwezen van nu.

    Henriett Somlai

In Weeshuismuseum aandacht voor pleegzorg van nu

CULEMBORG Op woensdagmiddag 7 november om 16.30 uur worden in het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg nieuwe tekstpanelen onthuld door wethouder Simon Buwalda. De twee panelen leggen de verbinding van het verleden van de zorg voor wezen naar het heden en de toekomst. In de hedendaagse zorg voor jeugdigen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen neemt pleegzorg een centrale plaats in. In de afgelopen decennia is het inzicht gegroeid dat opvang in gezinsverband de voorkeur heeft, omdat dit het meest aansluit bij de natuurlijke situatie. Sinds 2015 is dat ook in de wet vastgelegd.

Het Elisabeth Weeshuis Museum heeft voor het samenstellen van de nieuwe teksten samengewerkt met Pleegzorg Nederland. De museumpresentatie over de wezenzorg door de eeuwen heen wordt afgesloten met een informatiewand over de weeskinderen van nu. Verreweg de meeste weeskinderen wonen in arme landen, soms in een weeshuis. Het museum betoogt dat het ook voor deze kinderen beter is als ze in een gezin opgroeien. Daar zijn nu de teksten over de pleegzorg in Nederland aan toegevoegd, want ook in ons land waar nauwelijks nog volle wezen wonen, is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen bij hun biologische ouders kunnen opgroeien.

AFSLUITING De onthulling van nieuwe tekstpanelen over pleegzorg in Culemborgs weeshuismuseum is de afsluiting van de Week van de Pleegzorg die op 31 oktober van start is gegaan. Met de jaarlijkse Week van de pleegzorg vestigen Pleegzorg Nederland en de aangesloten pleegzorgorganisaties, waaronder entrealindenhout in Culemborg, aandacht op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Info: www.weeshuismuseum.nl