• Martin Smaling

Werkzaamheden programma Stroomlijn

CULEMBORG Rijkswaterstaat voert langs de rivieren het Programma Stroomlijn uit. Het Programma Stroomlijn is een inhaalslag, waarbij de begroeiing langs de grote rivieren wordt aangepakt. Het rivierengebied is daarvoor opgedeeld in vijf deelgebieden. Ook de Redichemse Waard valt daaronder.

In de uiterwaarden kunnen begroeiing en en ophopend vuil in struiken de doorstroming van (hoog)water belemmeren. Daardoor kan het waterpeil nog hoger komen en neemt het risico op overstromingen toe. BTL pakt in opdracht

van Rijkswaterstaat waar nodig deze begroeiing aan. Er worden alleen bomen en struiken verwijderd waar de rivier bij hoogwater het hardst stroomt (de stroombaan). Bij het verwijderen van de begroeiing wordt rekening gehouden

met cultuurhistorische waarden en bijzondere planten en dieren.

In de Redichemse waard staat een deel van de bomen en struiken in de stroombaan. Op de website www.stroomlijnnederrijn.nl staan de kaarten voor de Redichemse Waard. De werkzaamheden starten naar verwachting

in de week van 15 augustus en zijn waarschijnlijk op 22 augustus klaar. Het gaat om het verwijderen van bomen en struiken, het verwijderen van de stronken, het egaal afwerken van het terrein en de afvoer van het vrijgekomen houtafval.