• Gert Mostert CU Culemborg

    Neeltje van Triest

Werkzaamheden Spoorzone gaan gewoon door

CULEMBORG De Culemborgse gemeenteraad had de werkzaamheden rondom het spoor bij de Stationsstraat en Stationssingel hoog op de agenda staan. Met twee insprekers die als aanwonenden aandacht genereerden voor de problemen die zij voorzien bij het doorzetten van de plannen en een wethouder die bij vertraging een vette subsidie van de Provincie Gelderland in rook ziet opgaan.

Neeltje van Triest

@neeltjevt

De CU legt bij monde van Gert Mostert als eerste een motie op tafel waarbij gepleit wordt om de verkeerssituatie rondom de Tunnelweg nog eens extra te bezien. Ook zou deze partij de behandeling graag nog eens aan de raad voorleggen en dan in ieder geval wachten met de start van de werkzaamheden totdat de raad zich hierover zou hebben uitgesproken. Dat laatste schiet wethouder Joost Reus in het verkeerde keelgat. Hij houdt zijn raadsleden voor dat er dagelijks meer dan twaalfduizend voertuigen van oost naar west en vice versa rijden. Het is volgens hem niet reëel om hier een 30-kilometerweg van te maken. Bovendien worden de fietspaden extra breed en de rijbanen smal.

Er is een jaar van voorbereiding aan vooraf gegaan en iedere keer weer zijn de plannen bijgesteld. De hulpdiensten en deskundigen zijn positief en aan het einde van het jaar moet het werk af zijn. Zelfs de facturen dienen in die periode te worden overlegd. Alleen dan kan de gemeente Culemborg aanspraak maken op de 1,7 miljoen euro die door de Provincie Gelderland wordt verstrekt.

Na twee schorsingen en veel beraadslagingen dient zowel de CU als het CDA een motie in. De CU benadrukt de heroverweging van de werkzaamheden aan de Tunnelweg en wil dat de raad zich nogmaals buigt over de plannen. Het CDA gaat alleen voor het laatste gedeelte van deze motie. Uiteindelijk worden beide moties weggestemd en zullen de werkzaamheden aan de Spoorzone dus starten zoals gepland.

Label:

Spoorzone