• Fouad Sidali

    Neeltje van Triest

Wethouder Sidali gast aan tafel bij pleeggezin

CULEMBORG Wethouder Sidali is woensdag 14 oktober gast aan de keukentafel bij Marry en Jan-Willem uit Culemborg. Als pleeggezin van Entrea bieden Marry en Jan-Willem een tijdelijk thuis aan kinderen omdat zij niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. In de Week van de Pleegzorg nodigen zij de wethouder als extra gast aan tafel uit, om tijdens de koffie eens nader kennis te maken met hun pleeggezin en met wat pleegzorg voor kinderen kan betekenen.

Marry en Jan-Willem zijn een van de bijna 300 pleeggezinnen van Entrea die in de regio's Nijmegen en Rivierenland kinderen opvangen. Kinderen die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Er zijn pleeggezinnen die crisisopvang aanbieden, pleeggezinnen voor een weekend en pleeggezinnen voor kortere of langere tijd. Voor elk kind wordt het best passend gezin gezocht. Tessy Geurink, manager pleegzorg bij Entrea: ,,Pleeggezinnen spelen een steeds grotere rol in de opvang en begeleiding van kinderen. Entrea is er op gericht dat kinderen waar mogelijk thuis opgroeien. Wanneer dat (tijdelijk) niet kan, zoeken we voor hen een oplossing die zoveel mogelijk op een thuissituatie lijkt. Een plek waar kinderen zich fijn en veilig kunnen voelen. Daarbij kijken we eerst of er een pleeggezin te vinden is in het eigen netwerk van het kind, bijvoorbeeld een tante of oom of bij een vriendinnetje. Maar dat is niet altijd aanwezig. In dat geval zoeken we een pleeggezin van mensen die bereid zijn het kind een veilige en warme omgeving te bieden."

Jeugdzorgorganisatie Entréa is daarom blij met de aanmelding van nieuwe gezinnen, waardoor nog meer kinderen een goede opvang geboden kan worden. Gezinnen zoals Marry en Jan-Willem. Entréa is vooral op zoek naar gezinnen die iets kunnen betekenen voor kinderen van 12 jaar en ouder, en gezinnen waar meerdere kinderen uit één gezin (broertjes, zusjes) kunnen verblijven. Belangstellenden kunnen kijken op www.entrea.nl voor meer informatie.