Wijkagent is spil in nieuwe politiestructuur

CULEMBORG - De tijd van burgerwachters, dienaren van de politie, veldwachters, Staats-, Rijks- en Gemeentepolitie ligt ver achter ons. Maar ook de tijd van de regionale politie nadert zijn einde. Bert Stronks, teamchef van team De Waarden: ,,De politie is bezig met een grote reorganisatie om zo te groeien naar één Nationale Politie die bestaat uit elf eenheden.''door Sophie van Hogendorp@sophiehogendorpIn 2012 is de politie begonnen met reorganiseren, een beslissing die volgens Stronks nodig was. ,,In 1994 zijn de voormalige Rijks- en Gemeentepolitie samengegaan in de Regionale Politie. Deze bestond uit 25 regiokorpsen en één landelijk korps. We zijn nu twintig jaar verder en er hebben veel veranderingen plaatsgevonden. Niet alleen is er sprake van globalisering, ook de vorm van criminaliteit is veranderd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opkomst van cybercriminaliteit. We moeten als politie een grotere slagkracht kunnen maken. Daarom zijn we overgegaan naar één Nationale Politie.'' Deze bestaat uit tien eenheden plus een landelijke eenheid. De landelijke eenheid houdt zich voornamelijk bezig met zaken als toezicht op het water en in de lucht. Team De Waarden, het team van Stronks, valt onder de eenheid Oost-Nederland. Stronks: ,,Oost-Nederland bestaat uit de provincies Gelderland en Overijssel. Hieronder vallen vijf districten en zevenentwintig robuuste basisteams. De Waarden is één van die teams.'' De Waarden bestaat uit Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Lingewaal, Tiel en Zaltbommel. De verantwoordelijkheid over de negen gemeenten is verdeeld over vier teamchefs, Stronks is er hier één van. ,,Ik was teamchef in Geldermalsen en sinds september ben ik teamchef van De Waarden en verantwoordelijk voor de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.'' De vier teamchefs van team De Waarden hebben gezamenlijk één jaarplan opgesteld waarin de focus van het team bepaald is. Stronks: ,,We hebben hierbij natuurlijk rekening gehouden met de eigen prioriteiten voor de verschillende gemeenten, maar er zijn eigenlijk vooral overeenkomsten. De focus in het hele gebied komt daarom te liggen op de onderwerpen woninginbraak, jeugdoverlast en geweld.''Bert Stronks is niet de enige met een nieuwe functie. De reorganisatie is namelijk ook personeel van aard. Bij de Regionale Politie werkten 65.000 mensen. Zij vervulden 20.000 verschillende functies. Het aantal verschillende functies wordt momenteel teruggebracht naar 100. Stronks: ,,In ieder korps werden eigen functietitels gebruikt. Zo heette een wijkagent in Amsterdam buurtregisseur en in Arnhem gebiedsgebonden functionaris. Nu wordt in heel Nederland dezelfde titel, wijkagent, gebruikt.'' Deze wijkagent krijgt een belangrijke positie in de nieuwe politiestructuur. ,,In De Waarden wordt het aantal wijkagenten bijna verdubbeld. Hiermee krijgen we er geen banen bij, maar er gaan functies verschuiven. De bedoeling is dat de wijkagenten het gezicht van de wijk worden. Zo is de politie zichtbaar en aanwezig en spreken mensen de agenten sneller aan. Daarnaast krijgen de wijkagenten ook recherchetaken.'' De sollicitatieprocedure voor de wijkagenten is nu in volle gang. Stronks verwacht dat de nieuwe wijkagenten halverwege 2015 van start gaan.In de nieuwe situatie gaan inwoners meer zelf bepalen hoe de politie hen te woord staat. Stronks: ,,Inwoners kunnen bijvoorbeeld zelf kiezen of ze aangifte willen doen op het bureau of via internet. Wie dat prettig vindt, kan er ook voor kiezen om een agent thuis de aangifte te laten opnemen. De burger bepaalt.''De verandering van Regionale Politie naar Nationale Politie heeft ook het sluiten van bureaus tot gevolg. Eén van de bureaus die gaat sluiten is dat in Geldermalsen. Stronks: ,, De reden daarvan is dat er veel meer centrale sturing komt. Uiteraard blijven we wel lokaal verankerd, maar dit komt niet altijd meer tot uitdrukking in gebouwen. Onze hoofdlocatie is Tiel. Daarnaast blijven de bureaus in Culemborg en Zaltbommel open, daar kunnen mensen hun dienst starten. Verder krijgt elke gemeente een steunpunt. Dat hoeft niet meer te zijn dan één kamer waar agenten mensen kunnen ontvangen.''