• Een gedeelte van de opbrengst wordt gereserveerd om de jaarlijkse bloesemtocht te bekostigen

    Theo van Dam

Wijnactie Lionsclub levert mooi bedrag op voor lokale goede doelen

CULEMBORG De wijnactie is een activiteit van de Lionsclub Culemborg waar geld mee wordt verdiend om goede doelen te ondersteunen. Er is voor gekozen om met name lokale doelen te ondersteunen. De wijnactie wordt altijd in het najaar gehouden zodat de wijn voor de feestdagen geleverd kan worden. De laatste wijnactie heeft een fraai positief resultaat opgeleverd waarvan het grootste deel geschonken wordt aan de Stichting Betuwewereldwijd.

Daarnaast wordt een klein gedeelte van de opbrengst gereserveerd om de jaarlijkse bloesemtocht te bekostigen. Deze bloesemtocht wordt in april gereden met behulp van een grote groep vrijwilligers. Chronisch zieken en ouderen uit de verzorgingshuizen worden getrakteerd op een autorit door de bloeiende Betuwe en krijgen daarna koffie of thee met een gebakje.

De Stichting Betuwewereldwijd bestaat ruim 30 jaar. Betuwewereldwijd knapt gebruikte gereedschappen, naaimachines, breimachines, fietsen en computers op en doen dat met mensen met een rugzakje (zoals autisme of een verstandelijke beperking), vrijwilligers en (langdurig) werklozen. Voor deze mensen is het een passende, veilige en stimulerende werkplek. De opgeknapte goederen worden verzonden naar opleidingscentra en andere organisaties in ontwikkelingslanden die daarmee de meest kwetsbaren een kans bieden. Dit doen wij onder de internationale noemer Tools4Change.

Op donderdag 14 maart overhandigt Roland van Schelven, president van de Lionsclub, een cheque van € 1500,- aan Albert Viseer, voorzitter van de Stichting Betuwewereldwijd.