• Brigitte Vergouwen
  • Brigitte Vergouwen
  • Brigitte Vergouwen

Windvisie: eerst onderzoek naar Pavijen

CULEMBORG Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond was er een duidelijke verschil van mening tussen de fracties die voort willen maken om de doelstellingen voor een energieneutraal Culemborg te behalen en de fracties die eerst onderzoek willen laten verrichten naar de Pavijen als windmolenlocatie. De publieke tribune was ook dit keer gevuld met inwoners van Laagveld

De windvisie stelt de kaders voor de aanleg van windparken in Culemborg. CDA had samen met SP het amendement 'Voorkeursgebied windmolens' ingediend. Dit is met meerderheid aangenomen. Het voorkeursgebied betreft locaties met een industriële bestemming. Doel hiervan is het buitengebied zo min mogelijk te belasten.

In de praktijk betekent dit dat eerst de Pavijen als mogelijke locatie voor windmolens moet worden onderzocht en de mogelijke invloed hiervan op het al dan niet kunnen plaatsen van windmolens in de omgeving in de toekomst. GroenLinks en D66 waarschuwden geen valse verwachtingen te willen wekken, omdat deze windmolens niet alle benodigde energie kunnen leveren.

Meer informatie in de Culemborgse Courant van woensdag 29 november.