• Halverwege de avond bespraken de deelnemers in groepen de concept-windvisie.

  Brigitte Vergouwen
 • Gerlach Velthoven links, Betuwestroom, presenteerde de avond en gaf
  en tekst en uitleg. Gerwin Verschuur, Vrijstadenergie, benadrukt het belang van deelname door de inwoners van Culemborg.

  Brigitte Vergouwen
 • Onder de ruim 50 belangstellenden waren vooral mensen uit het buitengebied die mogelijk met de plaatsing van de windmolens te maken krijgen.

  Brigitte Vergouwen
 • Wethouder Joost Reus ,,Om over te gaan naar energieneutraal kunnen we niet om het gebruik van windmolens heen."

  Brigitte Vergouwen

Windvisie ontvangt de nodige tegenwind

CULEMBORG] Onder de aanwezigen tijdens een informatieavond over de Culemborgse windvisie waren dinsdagavond 2 mei veel inwoners uit het buitengebied. Zij staken hun mening over de concept-windvisie niet onder stoelen of banken. De meesten maken zich ernstige zorgen om de slagschaduw van windmolens en het effect van een of meerdere windmolens op het landschap.

Deze avond, georganiseerd door de gemeente, richtte zich op het bespreken van de concept-windvisie met als doel zoveel mogelijk beperking van mogelijke hinder; versterking van de kwaliteit van het buitengebied; ideeën genereren voor de verdeling van de lusten en de lasten en hoe de beste locatie te kiezen.

Wethouder Joost Reus stelde dat ,,om energieneutraal te worden, kunnen we niet ontkomen aan het gebruik van windmolens. Windmolens hebben een hoog rendement." Gerwin Verschuur, Vrijstadenergie, benadrukt het belang van ,,het vinden van een balans tussen lusten en lasten. We moeten de lusten zoveel mogelijk optimaliseren door burgers zowel in de ontwikkelings- als in de exploitatiefase te laten participeren. Dit kan door de burgers van Culemborg voor 50% mede-eigenaar te laten worden."

Mogelijke plekken voor plaatsing van windmolens in Culemborg zijn de zuidkant van Culemborg, Redichemse Waard en langs de A2. Als inwoners (mede)eigenaar van een windmolen willen worden, zijn de wettelijke regelingen voor plaatsing soepeler. Dan mag een windmolen dichter op het huis van de eigenaar staan en zijn er meer mogelijkheden binnen Culemborg.

Vanuit het publiek was er vooral onbegrip dat 'weer het buitengebied werd gekozen voor een dergelijk project'. Inwoners van het buitengebied zouden volgens hen daarom meer inbreng moeten hebben. Andere suggesties voor het acceptabel maken van de windvisie voor het buitengebied zijn door het socialiseren van de grondopbrengsten, dat omwonenden er het meest aan verdienen en financiële compensatie. Niet alleen voor de grondeigenaren, maar ook voor de omwonenden.

De volledige concept-windvisie ligt in het stadskantoor ter inzage en is ook op de website van de gemeente terug te vinden. Wethouder Joost Reus roept belangstellenden op om een andere zienswijze op de concept-windvisie bij de gemeente in te dienen. Dit kan tot 25 mei via de website van de gemeente. Daarna gaat het college met alle aangedragen plannen, ideeën en opmerkingen aan de slag om een voorstel uit te brengen aan de raad. De raad bespreekt dit voorstel na de zomer.

Meer informatie in de papieren krant van woensdag 10 mei.