• ccarstadskantoor2.jpg
    Stadskantoor

    Janus Visser/BDU

Wmo-cliënten positief over gemeente en sociaal wijkteam

CULEMBORG Een ruime meerderheid van de Wmo-cliënten vindt het contact met de gemeente Culemborg en het sociaal wijkteam in Culemborg goed. Ze weten waar ze moeten zijn met hun hulpvraag, voelen zich serieus genomen en vinden dat de medewerker goed met hen naar oplossingen zoekt. Door de ondersteuning kan een ruime meerderheid van de respondenten beter de dingen doen die men wil, kan men zich beter redden en is de kwaliteit van leven verbeterd. Dat blijkt uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek onder de Wmo doelgroep over 2016 van de gemeente Culemborg. Doel is om inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten met de uitvoering van het Wmo beleid en waar nodig verbeteringen aan te brengen zodat de gemeente haar inwoners op een doelmatige en doeltreffende wijze kan ondersteunen.

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek is ook een aantal aanbevelingen gedaan. De gemeente heeft de meeste ervan direct kunnen toepassen. Zo wordt bijvoorbeeld standaard informatie over het in kunnen schakelen van een onafhankelijke cliëntondersteuner meegestuurd met de ontvangstbevestigingsbrief bij een aanmelding. Wmo-consulenten besteden inmiddels extra aandacht aan de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget. De aandacht voor eventuele ondersteuning voor de mantelzorger komt inmiddels nadrukkelijker aan de orde tijdens een huisbezoek, er worden ook gezamenlijke huisbezoeken gepland om de situatie goed in kaart te brengen. Voor een aantal voorzieningen, tegemoetkoming vervoerskosten, andere vervoersvoorzieningen, beschermd wonen en kortdurend verblijf/logeren, laat de gemeente een aanvullend kwalitatief onderzoek uitvoeren om op basis van de uitkomsten de dienstverlening mogelijk nog meer te verbeteren.

Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek onder de Wmo doelgroep te laten uitvoeren. Vanaf 2016 moeten gemeenten hier een verplichte vragenlijst voor gebruiken. Deze gegevens worden ook gebruikt als input in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein voor het thema 'klantervaringen'. In totaal zijn 981 Wmo-cliënten in het kader van dit onderzoek benaderd. 345 Wmo-cliënten hebben de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Daarmee komt de respons op 35,2%. Dat is hoger dan bij het vorige cliëntervaringsonderzoek; 33,8%.

Het volledige rapport over het Wmo-cliëntervaringsonderzoek 2016 is na te lezen op de website van de gemeente Culemborg.