• Martin Smaling
  • Martin Smaling
  • Martin Smaling

Woningen niet meer van deze tijd

CULEMBORG Woningcorporatie KleurrijkWonen verwacht nog voor de zomer te kunnen beginnen met de sloop van de oude huurwoningen aan de Gelddijk, Otto van Reesweg en Blaasbalg. De woningen dateren uit de late jaren '50 en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Alle bewoners zijn inmiddels verhuisd.

Op de vrijgekomen plaats verrijzen volgend jaar (2020), nadat de bodem is gesaneerd, 29 energiezuinige sociale huurwoningen waarvan een deel levensloopbestendig is. Om de te slopen woningen zijn inmiddels hekken geplaatst en videocamera's houden een oogje in het zeil.  

De leegstaande woningen staan echter niet helemaal ongebruikt te wachten op hun sloop. De Stichting Internationale Reddingshonden Groep heeft in en om de woningen met tien honden een reddingsoefening gehouden op zoek naar vermiste personen. De stichting oefent wel vaker met reddingshonden op slooplocaties van KleurrijkWonen.