• Foto: Martin Smaling

Woningen op terrein gasfabriek

CULEMBORG - Culemborg krijgt er een nieuw woonwijkje bij. Als de plannen doorgaan worden er door Zeeman Vastgoed en Kuin Ontwikkeling op het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Stationsweg/Triosingel 18 rijtjeswoningen, 12 appartementen en één 2- onder 1-kapwoning gebouwd. Op 28 november tekent de gemeente de samenwerkingsovereenkomst. De plannen worden 8 december besproken met de omwonenden tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur in het stadhuis op de Oude Vismarkt 4. In het proces van herontwikkeling is de parkeerproblematiek echter nog niet opgelost.Op basis van het beoogde bouwprogramma en het gemeentelijke parkeerbeleid zouden er 59 parkeerplaatsen nodig zijn. Dit aantal is dermate hoog dat deze niet allemaal in het nieuwbouwplan zelf kunnen worden gerealiseerd. Voor 12 tot 15 parkeerplaatsen moet daarom elders een plaats worden gezocht. Het eerste idee hiervoor was de groenstrook aan de westzijde van de Spoorstraat. Hierop hebben de hulpdiensten echter negatief gereageerd i.v.m. de ongehinderde toegang van en naar de brandweer garage. Een andere optie voor de parkeerplaatsen is aan de oostzijde van het station bij de voormalige Gelderland fabriek. De komende periode zal hierover een besluit worden genomen.Op dit moment wordt de grond op het terrein nog gesaneerd. De werkzaamheden lopen ongeveer 2 weken achter op schema waardoor het nog maar de vraag is of deze nog dit jaar kunnen worden afgerond.Tijdens de werkzaamheden worden regelmatig luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd om te controleren of er schadelijke stoffen vrijkomen. Uit de metingen blijkt echter dat er geen extra maatregelen nodig zijn.