• Lex van Lieshout ANP XTRA

WW in Rivierenland daalt licht

CULEMBORG Eind augustus telde Rivierenland 5.137 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er per saldo 77 minder dan eind juli, wat een daling betekent van 1,5%. Het WW-percentage, het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking, bedraagt in Rivierenland 4,3% en ligt nog steeds onder het landelijke gemiddelde van 4,8%. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland met 1,5% gedaald. Dat het aantal WW-uitkeringen lager is dan een jaar geleden, komt vooral door het gestage economische herstel.

De WW daalde in augustus het sterkst in de sector vervoer & opslag (-3,9%) en uitzendbedrijven (-6,2%). In de overige sectoren zijn de verschillen tussen het aantal WW-uiterkeringen eind juli en eind augustus zeer gering.

Een van de weinige sectoren waar de WW in augustus toeneemt is het onderwijs. Dit is een normale ontwikkeling in deze periode, omdat veel tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. In het begin van het nieuwe schooljaar zal een deel van deze WW'ers weer in het onderwijs aan het werk gaan.Een gunstige ontwikkeling in het onderwijs is dat het aantal WW-uitkeringen 5,9% lager is dan een jaar geleden.