• Werkzoekenden bij het Werkplein van het UWV. Werkzoekenden en werkelozen kunnen zich hier inschrijven, op computers zoeken naar vacatures en een gesprek hebben met een medewerker van het UWV.

    Robin van Lonkhuijsen

WW-uitkeringen Rivierenland dalen, maar niet in het onderwijs

CULEMBORG In juli daalde het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland. Dat komt door economisch herstel en seizoeneffecten. In de landbouw, bouw, groothandel en vervoer & opslag is de afname het sterkst. Voor secretaresses blijft het moeilijk om aan het werk te komen en te blijven. Zij maken meer kans in niet-administratieve beroepen als intercedent, callcentermedewerker en servicedeskmedewerker ICT.

Eind juli telde Rivierenland 5.199 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er per saldo 141 minder dan eind juni, wat een daling betekent van 2,6%. Deze daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door seizoenseffecten. Het WW-percentage, het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking, bedraagt in Rivierenland 4,3% en ligt nog steeds onder het landelijke gemiddelde van 4,8%. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland met 1,1% gedaald. Dat het aantal WW-uitkeringen lager is dan een jaar geleden, komt vooral door het gestage economische herstel.

In de seizoengevoelige sectoren daalt de WW sterk, zoals in de landbouw (-12,8%) en bouw (-9,6). De bouw profiteert bovendien van het herstel van de huizenmarkt. Van de toegenomen bedrijvigheid in de landbouw en het herstel in de bouw profiteren bovendien weer de sectoren groothandel en vervoer & opslag. Ook in deze sectoren is het aantal WW-uitkeringen in juli gedaald, in de groothandel met 3,5% en in vervoer & opslag met -11,0%. Door de administratieve gevolgen van de wet Werk en zekerheid (WWZ) komt een deel van de mensen die in het voorjaar werk vonden nu pas terug in de cijfers.

Een van de weinige sectoren waar de WW in juli steeg, is het onderwijs. Dat is een normale ontwikkeling in juli aangezien tijdelijke contracten in veel gevallen aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Daardoor komen er meer nieuwe WW-uitkeringen bij.

SECRETARESSES Ondanks het economisch herstel zijn er beroepen waarin de werkgelegenheid krimpt, zoals het beroep van secretaresse. Ook voor de komende jaren wordt een verdere afname verwacht van het aantal banen voor secretaresses. Eind juli 2016 zijn er in de regio 70 WW-uitkeringen voor werkzoekende secretaresses. Om die reden onderzocht UWV wat alternatieve beroepen kunnen zijn voor secretaresses die werk zoeken. Daarbij is gekeken naar beroepen met vergelijkbare competenties waar mensen die voorheen als secretaresse werkten naar overstapten. De beste kansen op werk liggen in niet-administratieve beroepen, zoals intercedent, callcentermedewerker en servicedeskmedewerker ICT. Zie verder de notitie 'Overstapberoepen voor secretaresses': https://www.werk.nl/xpsimage/wdo216050