• Marcel Antonisse

WW-uitkeringen in Rivierenland onder de 3000,personeelstekorten in industrie

REGIO In juni is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland verder gedaald tot onder de 3000. Veel werkgevers kampen met personeelstekorten, ook in de industrie. Het aantal nieuwe WW-uitkering van mensen met een industrieberoep is sinds 2014 met meer dan de helft afgenomen.

WW in Rivierenland daalt in juni onder de 3000 Eind juni 2019 verstrekte UWV in Rivierenland 2.964 WW-uitkeringen. Eind mei waren dat er nog 3.004 en eind juni 2018 3.466. Daarmee is de WW in Rivierenland vergeleken met een maand geleden 1,3% lager en vergeleken met een jaar geleden zelfs 14,5% lager.

De WW daalde over de afgelopen maand en het afgelopen jaar minder sterk dan landelijk gemiddeld. Voor een deel komt dat omdat het niveau van de WW in Rivierenland al laag was. Eind juni was het WW-percentage in Riviereland 2,4%. Dat is lager dan voor heel Nederland (2,7%).

Instroom WW mensen met industrieberoep sinds 2014 gehalveerd Als we in Rivierenland kijken naar het aantal nieuwe WW-uitkeringen van mensen met een industrieberoep, dan zien we dat die sinds 2014 met meer dan de helft is afgenomen. In heel 2014 werden nog ruim 900 nieuwe WW-uitkeringen toegekend aan mensen met een industrieberoep. In heel 2018 waren dat er minder dan 450. Aan deze daling lijkt wel een einde te komen: in de eerste helft van 2019 is de instroom met 213 nieuwe WW-uitkeringen aan mensen met een industrieberoep maar iets lager dan in de eerste helft van 2018, toen er 227 nieuwe WW-uitkringen werden verstrekt.

De industrie is een belangrijke sector in Rivierenland: met 11.800 banen biedt het werk aan 11% van alle werknemers. Bovendien zijn aan de industrie andere sectoren gekoppeld zoals de groothandel, transport & logistiek, uitzendbureaus en zakelijke diensten. Naar verwachting neemt het aantal banen in de industrie zowel landelijk als in Rivierenland dit jaar nog iets toe, om in 2020 heel licht te dalen.