• UWV Werkplein

    ANP Foto

WW verder gedaald in Rivierenland

GELDERMALSEN Eind april 2018 telde Rivierenland 3.763 WW-uitkeringen. Daarmee zet de dalende trend onverminderd door. Het aantal WW-uitkeringen lag 120 lager dan eind maart en dat betekent een afname van 3,1%. Ten opzichte van een jaar geleden was de daling 21,6% en dat is een verschil van meer dan 1.000 WW-uitkeringen.

De daling over de afgelopen twaalf maanden was in Rivierenland vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. De afgelopen maand was de daling landelijk met 3,9% sterker dan in de regio.

Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking kwam eind april voor de Rivierenland uit op 3,1%. Daarmee bleef de regio ruim onder het landelijke WW-percentage van 3,5%.

Vergeleken met een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland in alle sectoren. Met name in de bouw en bij uitzendbedrijven was de daling veel sterker dan gemiddeld. Maar ook sectoren als landbouw, industrie, vervoer/opslag en zorg/welzijn lieten sterke dalingen zien. De daling was relatief beperkt in openbaar bestuur en onderwijs, in de horeca en bij banken en andere financiële diensten.