• Martin Smaling

Zacht water voor Culemborg

Neeltje van Triest

@neeltjevt

CULEMBORG Het water in Culemborg is zelfs naar de begrippen van Vitens te hard. Te hard water bevat te veel calcium en magnesium. De hardheid die in de stad wordt gemeten bevat 11,7 Dh (Duitse graden), terwijl een hardheid van 8 Dh als normaal beschouwd wordt. Vitens hanteert 11,2 Dh als bovengrens. Menig Culemborger pleit al langere tijd bij het waterbedrijf om de levering van zachter water te realiseren. Dat komt schoorvoetend dichterbij.

De stad Culemborg maakt al meer dan honderd jaar gebruik van een waterleidingnetwerk. Op dit moment gebruikt Vitens vier winputten die het water tussen de 100 en 150 meter omhoogpompen en vervolgens doorgeven aan Culemborg en Beusichem.

Een aantal jaren geleden leefde het plan om de drinkwatervoorziening in Culemborg te sluiten en het waterleidingnet vanaf 2015 op zacht water uit Zoelen aan te sluiten. Dit plan is in 2012 door Vitens opnieuw beoordeeld en afgewezen.

Woordvoerder Judith Zuijderhoudt van Vitens: ,,Het handhaven van de waterwinning in Culemborg heeft als bijkomend voordeel dat de warmtevoorziening aan de woonwijk EVA-Lanxmeer niet hoeft worden aangepast.''

Ze vertelt wel dat er nieuwe plannen zijn om het drinkwater in Culemborg te gaan ontharden. Vitens is druk aan het uitzoeken welke technische installatie het meest geschikt is om voor dat doel te bouwen. Vanwege de samenstelling van het grondwater is Vitens momenteel een aantal proeven aan het uitvoeren. Rond het najaar weet men welk type ontharder het meest geschikt is en wordt de vergunning om een waterontharder te bouwen daadwerkelijk aangevraagd. Daarna duurt het nog twee tot drie jaren voordat de installatie daadwerkelijk gaat draaien.