Zangsessies Culemborg

CULEMBORG Vrijdag 4 december wordt Zwarte Piet de schoorsteen uitgezongen tijdens Zangsessies Culemborg. Pianist Elmar van Loon wil graag van tevoren akkoorden of bladmuziek, dus meld je bijtijds aan en geef zo snel mogelijk toonsoorten en akkoorden door.

De Zangsessies vinden plaatst in het Leescafé van het Elisabeth Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg. Aanvang: 18.00 uur, einde: 20.00 uur. Entree deelnemers én bezoekers: 5 euro per persson.

Zangsessies Culemborg wordt georganiseerd door Connie van Koningsbrugge in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland en het Weescafé.